Nye EU-regler: Dyrere for både boliglånskunder og banker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye EU-regler: Dyrere for både boliglånskunder og banker

Bankene kan bli nødt til manuelt å taksere hver eneste bolig i forbindelse med innvilgelse av boliglån dersom det europeiske finanstilsynet (EBA) får det som det vil. Et nytt forslag til fremgangsmåte ved innvilgelse av boliglån vil medføre betydelig kostnader både for bankene og boliglånskundene.

Foto av blokker i Kværnerbyen i Oslo

– Dette vil være en brems i det gode digitaliseringsarbeidet som nå skjer i og rundt finansnæringen, og det vil få negative samfunnsmessige konsekvenser, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Avanserte statistiske data for objektiv verdsettelse av eiendom blir brukt av hele banknæringen og er en datakilde som gir gode og sikre verdier på eiendom i en digitalisert beslutningsprosess for boliglån.

EBA sendte i midten av juni på høring forslag til retningslinjer for innvilgelse og overvåking av lån. EBA legger blant annet opp til at avanserte statistiske metoder kun skal kunne benyttes til verdsettelse av sikkerhet (herunder bolig) ved overvåking, men ikke ved innvilgelse av lån.

Ønsker manuell befaring av bolig

EBA legger opp til at finansinstitusjoner ved innvilgelse av lån må oppdatere boligens verdi ved manuell befaring, for eksempel i form av en intern og ekstern verdsettelse gjort av en takstmann ved hver bevilgning.

– Dette vil få store konsekvenser for bankene, som i dag i stor grad benytter objektive og avanserte eiendomsdata i forbindelse med for eksempel refinansiering av boliglån, sier Nergård.

I strid med boliglånsdirektivet

Finans Norge har i sitt høringssvar til EBA påpekt at de foreslåtte krav ikke er i tråd boliglånsdirektivet. Direktivet legger opp til nasjonalt handlingsrom for regulering av eiendomsvurderinger av eiendom som stilles som sikkerhet for boliglån. Direktivet er foreløpig ikke innført i Norge, men Finanstilsynet foreslår i høringsnotat til gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet å ikke ha egne lovregler for standarder for eiendomsvurderinger, men foreslår at dette overlates til bransjen selv gjennom selvregulering.

– Vi tolker dette som at norske myndigheter har tillit til dagens avanserte statistiske metoder, og EBAs forslag til retningslinjer synes derfor å gå imot boliglånsdirektivets intensjon om nasjonal handlefrihet, sier Nergård.

Kan hindre bankbytte

Finans Norge frykter at hvis banker blir pålagt å utføre fysiske verdivurderinger i en situasjon der kunden for eksempel ønsker å refinansiere boliglånet sitt, kan det føre til en ugunstig «innlåsingseffekt» på grunn av forhøyede kostnader for kunden ved ønsket bankbytte. Kunden vil kunne kvie seg for å konkurranseutsette boliglånet som følge av fordyrende boliglånsprosesser.

– Dette vil påvirke forbrukeres muligheter til å ta gode valg og samtidig påvirke konkurranse i markedet, sier Nergård.  

Det europeiske finanstilsynet (EBA) avsluttet sin høringsrunde 30. september.

 – Vi håper og forventer at EBA etter høringsrunden legger opp til en annen løsning for land som Norge, der objektive og pålitelige metoder for elektroniske verdifastsettelser allerede er på plass, avslutter Finans Norges forbrukerpolitiske direktør.

Digital eiendomshandel kan spare samfunnet for 12 milliarder

Besparelsene ved digital eiendomshandel viser seg å bli mye større enn tidligere anslått. Eiendom Norge, Bits og Finans Norge anslår nå besparelsene over en tiårsperiode til å være 12 milliarder kroner, fire ganger mer enn man opprinnelig så for seg.

Boligblokker. Illustrasjonsfoto.
Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no