Frykter dårligere forbrukervern

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Frykter dårligere forbrukervern

– Det er vanskelig å se hvordan Forbrukertilsynet skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag og sørge for godt forbrukervern de neste to, tre årene uten tilføring av ekstra midler. Det sa forbrukerdirektør Gry Nergård i budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomite torsdag 24. oktober.

Bilde av dørskiltet til høringssal 2 på stortinget
På budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomite.

Finans Norge er opptatt av å ha et godt og velfungerende finansmarked i Norge. Det betyr at vi må ha seriøse finansforetak, god forbrukervernlovgivning og ikke minst gode og effektive tilsynsmyndigheter som kan gripe inn mot aktører som ikke følger spillereglene i markedet.

Det har kommet mye ny forbrukervernlovgivning for finansmarkedet de siste årene, blant annet lovgivning om forbrukslån. Samtidig kommer det stadig nye aktører inn på markedet. Det vil fortsette i 2020 blant annet på grunn av det nylig iverksatte betalingstjenestedirektivet (PSD2).

– I en slik situasjon, med mye ny lovgivning og mange nye aktører, er det ekstra viktig med tilstedeværende tilsynsmyndigheter, sa Nergård i komitehøringen.

Ingen ekstra penger til flytting og omstilling

I forslag til statsbudsjett for 2020 har Forbrukertilsynet ikke fått ekstra midler til å gjennomføre flytting fra Oslo til Grenland. Samtidig skal tilsynet overta og reorganisere meklingskontorene til Forbrukerrådet og hele Forbrukerklageutvalget. Flytting og omlegging skal være klart til 1.januar 2021.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 legges det opp til at denne prosessen skal skje innenfor Forbrukertilsynets eksisterende budsjettrammer, uten tilføring av ekstra midler til å dekke flyttekostnader, omstilling og til å sikre nødvendig kompetanse. Flyttingen omfatter om lag 60 årsverk. I tillegg til faktiske flyttekostnader, vil en slik omorganisering og flytting medføre betydelige kostnader for å bevare og bygge opp ny kompetanse.

Frykter flere useriøse aktører

– Et effektivt og kompetent forbrukertilsynsapparat er avgjørende for et velfungerende marked. Uten godt tilsyn, blir rommet for useriøse aktører større og rommet for seriøse aktører mindre, sa Gry Nergård i høringen.

Nergård pekte på at med viktig ny lovgivning eksempelvis på finansområdet, og nye typer aktører på vei inn i markedet, er det nødvendig med et tilsynsapparat som settes i stand til å sanksjonere brudd på lovgivningen.

– Det motsatte vil utgjøre en trussel både mot forbrukerne og de seriøse aktørene på markedsplassen, sa Nergård til komitemedlemmene på Stortinget .

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no