Forbrukslån: La tiltakene som nå er iverksatt få virke før nye innføres

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forbrukslån: La tiltakene som nå er iverksatt få virke før nye innføres

Det er iverksatt en rekke tiltak på finansområdet for å stoppe gjeldsveksten, som egen forbrukslånsforskrift og gjeldsregister. Disse tiltakene må få tid til å virke før man kommer med nye. Det var Finans Norges hovedbudskap på Justiskomiteens åpne høring onsdag 23. oktober om forslag fra SV om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller.

Bilde av Gry Nergård og Carl Flock fra Finans Norge, sammen med to representanter fra Virke
Finans Norges Gry Nergård og Carl Flock (fra venstre) sammen med representanter fra Virke på høring i Stortinget

De siste årene er det er iverksatt mange myndighetstiltak for å stoppe veksten i forbrukslån og forhindre at forbrukere får tatt opp mer gjeld enn de kan betjene. De skjerpede kravene omfatter blant annet:

  • Forskrift om fakturering av kredittkortgjeld (2017)
  • Forskrift om markedsføring av kreditt (2017)
  • Gjeldsinformasjonsloven med forskrifter (2017)
  • Forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån (2019)

Myndighetene har også drøftet andre tiltak som f.eks. innføring av rentetak, senest i Finansmarkedsmeldingen 2019.  Finans Norges holdning er at man nå bør se om de tiltakene som er iverksatt virker etter sin hensikt før man eventuelt innfører nye.

Har virket godt

– Etter det våre medlemmer rapporterer virker det som om forbrukslånsforskriften og iverksettelsen av gjeldsinformasjonstjenestene fra 1. juli i år har hatt god virkning, slik at utlånsveksten har gått ned. Det bør etter vår mening ikke vurderes nye tiltak mot forbrukslån før vi har statistikk på hvordan markedet utvikler seg, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård.

Viktig med tilsyn

Vel så viktig som å innføre ny lovgivning, er å sørge for at lovgivningen etterleves. Finansforetakene har ansvar for å etterleve, og det brukes mye ressurser på dette internt i Finans Norges medlemsbedrifter. Finansnæringen har også brukt ressurser på å bygge opp den ene av to gjeldsinformasjonstjenester som nå er i drift.

– Samtidig er det også viktig at tilsynsmyndighetene har ressurser og prioriterer å føre tilsyn med reglene. Det må slås ned på og benyttes sanksjoner mot virksomheter som ikke følger reglene og vi må være sikker på at lovgivningen lar seg håndheve overfor utenlandske aktører som henvender seg til det norske markedet, sier Nergård.