Finans Norge deler skadedata til bruk i kommunens planlegging

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge deler skadedata til bruk i kommunens planlegging

I tilknytning til et forskningsprosjekt ved NTNU er det utviklet visualiseringsverktøy som bl.a. gir en indikasjon på hvor robust kommunene er i forhold til værskader. Dette er basert på skadedata fra Finans Norge.

Klimaendringene vil ramme lokalsamfunn i Norge ulikt og det er forskjell på hvor godt rustet ulike lokalsamfunn i Norge er til å takle ekstremværsituasjoner.

Hvor er det størst risiko?

For at Norge også i fremtiden skal kunne håndtere ekstremværhendelser er det viktig å vite hvor de mest utsatte områdene er og hvilke egenskaper som gjør et lokalsamfunn mer eller mindre robust. Dette er problemstillinger et forskningsprosjekt «Climres: Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in Norway» som i disse dager avsluttes. 

Viktig med gode forsikringsordninger

Gode forsikringsordninger er et viktig kjennetegn på robuste samfunn. I Climres-prosjektet har NTNU utviklet et nettbasert visualiseringsprogram som viser historien og geografien til natur- og værrelaterte vannskader. Disse skadedataene har Finans Norge levert.

I prosjektet er det også etablert en indeks over hvor robuste norske kommuner er når det gjelder å møte ekstremværhendelser.

Finans Norge-statistikk