Digital eiendomshandel kan spare samfunnet for 12 milliarder

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Digital eiendomshandel kan spare samfunnet for 12 milliarder

Boligblokker. Illustrasjonsfoto.

Besparelsene ved digital eiendomshandel viser seg å bli mye større enn tidligere anslått. Eiendom Norge, Bits og Finans Norge anslår nå besparelsene over en tiårsperiode til å være 12 milliarder kroner, fire ganger mer enn man opprinnelig så for seg.

Kartverket og Altinn er nå i realiseringsfasen av samarbeidet med Finans Norge og Eiendom Norge for en sømløs løsning for alle involverte parter i en digital eiendomshandel.

All dokumentasjon elektronisk

Løsningen gjør at eiendomsmeglere og banker kan utveksle all dokumentasjon knyttet til en bolighandel elektronisk. Det gjelder lånesøknad, finansieringsbevis, kjøpekontrakt og skjøte- og pantedokumenter. For en privatperson som kjøper bolig, kan vedkommende få både lån og eiendom tinglyst på nett. Det vil dermed gå mye raskere å få gjennomført hele prosessen, inkludert oppgjør.

– Gevinstene ble nøkternt anslått til 2,8 milliarder kroner over ti år våren 2019, basert på tidligere beregninger fra Eiendom Norge og Kartverket. Samfunnsbesparelsen er nå betydelig oppjustert, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Besparelsen firedoblet

Besparelsen ved Digital Eiendomshandel er nå beregnet til å bli mer enn 4 ganger høyere enn først antatt da prosjektet ble lansert i mars 2019.

– Eiendom Norge og Finans Norge ser nå at gevinstpotensialet er betraktelig høyere, og beregnet til i overkant av 12 milliarder kroner. I utgangspunktet ble det anslått sparte tidskostnader hos forbrukere, eiendomsmeglere og banker som viser seg å være mye større når man har satt prosjektet ut i produksjon og kan måle faktisk tidsbesparelse, sier direktør for digitalisering, Jan Digranes i Finans Norge.

Regjeringen godkjente tidligere i år samhandlingen mellom banker og meglere gjennom Altinn, i samarbeid med Kartverket. Dette viser hvor store forenklingseffektene kan bli for næringsliv og privatpersoner når private kan bruke den offentlige digitale infrastrukturen for helhetlig effektivisering og forbedring av prosesser.

DSOP – bakgrunn og status

Digitalt Samarbeid Offentlig Privat (DSOP) ble etablert i 2016 av Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, Finans Norge og Bits AS og er en del av regjeringens forenklingsarbeid for næringslivet. I 2018 ble også NAV og Politiet en del av samarbeidet.

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet, Kartverket og finansnæringen ved Finans Norge og Bits, har alle informasjon som de andre aktørene i samarbeidet er avhengig av for å gjøre en god jobb for det norske samfunnet. Målet med samarbeidet er å gi bedre kvalitet og store kostnadsbesparelser for samfunnet gjennom bedre samhandling og bruk av digital informasjon.

I 2018 ble Samtykkebasert lånesøknad lansert som et resultat av samarbeidet mellom finansnæringen, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene.

I 2019 ble prosjektet Digital Eiendomshandel realisert.

Framover skal en rekke andre forenklingsprosjekter gjennomføres

Nye EU-regler: Dyrere for både boliglånskunder og banker

Bankene kan bli nødt til manuelt å taksere hver eneste bolig i forbindelse med innvilgelse av boliglån dersom det europeiske finanstilsynet (EBA) får det som det vil. Et nytt forslag til fremgangsmåte ved innvilgelse av boliglån vil medføre betydelig...

Foto av blokker i Kværnerbyen i Oslo