Ber på ny Stortinget om å prioritere flom- og skredsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ber på ny Stortinget om å prioritere flom- og skredsikring

En rekke organisasjoner oppfordrer igjen Stortinget til å øke bevilgningene til flom- og skredforebyggende tiltak.

– Statsbudsjettet tar ikke tilstrekkelig på alvor klimaendringene vi må håndtere framover. Vi må derfor gå sammen igjen og be Stortinget sørge for at det bevilges tilstrekkelig med midler til forebygging og sikring, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

Felles brev

I et felles brev oppfordrer KS, Finans Norge, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Naturviterne, Norges Bondelag, Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) stortingspolitikerne til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene, og øke bevilgningene til flom- og skredsikring for statsbudsjettet 2020 i samsvar med NVE sitt satsingsforslag med minst 205 millioner kroner årlig utover dagens nivå.

Norge må bli mer robust

– Klimaendringene rammer Norge oftere og tydeligere med skader på liv, helse, infrastruktur og eiendom. Det er all grunn til å tro at det vil øke i omfang. Norge må ruste seg bedre til å håndtere et våtere, varmere og villere klima. Nylige skred- og flomhendelser i Surna og Jølster viser dette. Det gjelder innbyggere og næringsliv sin trygghet og hverdag i by og bygd. Norge må bli mer klimarobust, sier Hodnesdal.

NVEs forslag til økt årlig satsing på flom- og skredforebygging utover dagens nivå med 205 millioner kroner over en tiårsperiode, har ikke fått gjennomslag i regjeringens budsjettforslag for 2020. NVE opplyser selv at minst 160 000 boenheter ligger i flom- og skredutsatte områder i Norge.

Nye behov avdekket

I 2018 viste de samme organisasjonene til at NVE sin oversikt over nødvendige sikringstiltak over 5 millioner kroner var estimert til 2,5 milliarder, men at pågående faresonekartlegging avdekker nye behov for tiltak. NVE har i 2019 oppjustert behovet til 3,9 milliarder kroner.

Hege Hodnesdal

Hege Hodnesdal

direktør skadeforsikring

934 79 620 Hege.Hodnesdal@finansnorge.no

Saker med betydning for finansnæringen

Her er listen over saker med betydning for finansnæringen som vi har funnet så langt. Bl.a. er det klart det ikke blir noen endringer i finansskatten i 2020. Saken vil bli oppdatert utover dagen.

Siv Jensen. Foto.
Finansminister Siv Jensen. Foto: Rune Kongsro.