10

Gå til hovedinnhold

10

Digital eiendomshandel kan spare samfunnet for 12 milliarder

Besparelsene ved digital eiendomshandel viser seg å bli mye større enn tidligere anslått. Eiendom Norge, Bits og Finans Norge anslår nå besparelsene over en tiårsperiode til å være 12 milliarder kroner, fire ganger mer enn man opprinnelig så for seg.

Boligblokker. Illustrasjonsfoto.

Klimarapport: Klimakostnadene øker

Siden 2008 har klima- og værrelaterte skader kostet Norge over 30 milliarder kroner. Skader knyttet til vær og klima øker, viser Finans Norges klimarapport. Finansnæringen mener vi må forebygge og tilpasse oss det endrede klimaet i Norge.

Robåt halvveis på land. Illustrasjonsfoto.

Handlingsregelen for dummies

Tom Staavi oppdaterer sin gamle slager om handlingsregelen i forbindelse med at statsbudsjettet legges fram. Her er en enkel forklaring på sammenhengen mellom oljepengebruken i statsbudsjettet, oljefondet og handlingsregelen.

Tom Staavi. Foto.

Saker med betydning for finansnæringen

Her er listen over saker med betydning for finansnæringen som vi har funnet så langt. Bl.a. er det klart det ikke blir noen endringer i finansskatten i 2020. Saken vil bli oppdatert utover dagen.

Siv Jensen. Foto.
Finansminister Siv Jensen. Foto: Rune Kongsro.

Fornuftig stramt

Regjeringen legger opp til en noe strammere oljepengebruk i statsbudsjettet for 2020. Det er fornuftig og i tråd med Finans Norges forventninger til budsjettet.

Idar Kreutzer. Foto.
– Regjeringen legger opp til en klok bruk av oljepenger neste år, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Pass på telefonsvindel

En bank vil aldri be deg oppgi BankID, fødselsnummer eller passord på telefon eller mail. Flere banker advarer nå mot nye svindelmetoder.

Illustrasjonsbilde: En hånd som kommer ut av pc-skjermen og tar en lommebok
Det er mange måter å bli svindlet på - og ikke bare på nett

Avslørt for storsvindel med uføreforsikring

Kreative svindlere forsøker å lure til seg penger fra forsikringsselskapene gjennom å svindle med uføreforsikringer. En stadig større andel av de avdekkede svindelbeløpene gjelder svindel med uføreforsikringer. I gjennomsnitt forsøker folk som svindler på...

Studererer tekst med lupe. Illustrasjonsfoto.

Finans Norges forventninger til statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem mandag 7. oktober. Finans Norge forventer at regjeringen inntar en ansvarlig linje og holder igjen i oljepengebruken, og at Stortinget behandler  budsjettforslaget med tilsvarende disiplin.   

Viktige endringer i norske kapitalkrav

Med EØS-tilpasning av kapitalkrav skal norske banker risikomåles etter EU-regelverket. Det betyr at SMB-rabatten endelig innføres og Basel I-gulvet fjernes.

Reduksjon i snittbeløp ved kortbruk

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i september ble utført 161,6 millioner kortkjøp, en vekst på 3,2 prosent i forhold til september 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 51,5 milliarder kroner, en økning på 0,9 prosent sammenlignet med...

Illustrasjon. Kredittkort.
Nets og Vipps melder om en reduksjon i kortbruk i september. Foto: Adobe Stock photo.

Livsviktig - sammen for å redde liv

1. oktober er FNs eldredag.  Eldre mennesker har dessverre høyere risiko for å omkomme i brann. Finans Norge er glad for at ulike aktører samarbeider for å redusere risikoen for brann blant den eldre delen av befolkningen. Godt lokalt samarbeid og samarbeid i familien kan redde liv. Vi vil derfor støtte oppfordringen om å ta kjøkkenpraten med din eldre slektning eller nabo i...

Nye EU-regler: Dyrere for både boliglånskunder og banker

Bankene kan bli nødt til manuelt å taksere hver eneste bolig i forbindelse med innvilgelse av boliglån dersom det europeiske finanstilsynet (EBA) får det som det vil. Et nytt forslag til fremgangsmåte ved innvilgelse av boliglån vil medføre betydelig...

Foto av blokker i Kværnerbyen i Oslo

Statsbudsjettet: Høring i finanskomiteen

Finans Norge deltok mandag på høring i Stortingets finanskomité hvor vi presenterte næringens viktigste innspill i anledning statsbudsjettet for 2020.  

Idar Kreutzer i høring i Stortingets finanskomite. Foto.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er i dag publisert på Finansrett.no. Temaene spenner vidt, fra endringer i kapitalkravsreglene for banker og boliglånsforskriften til EUs arbeid med bærekraft i finans. Hvitvasking, PSD2, Nibor, Solvens II, pensjon, verdipapirisering og mye annet blir også omtalt i oktober-utgavgen. 

Krav om pass som legitimasjon

Finans Norge har fått en del henvendelser fra media og andre som har spørsmål til siste ukers medieoppslag. I enkelte medieoppslag viser noen til at det er Finans Norge som har stilt krav til bankene om at pass nå må fremvises. Det medfører ikke riktighet. Les mer om dette i rundskriv nr 13/19, som nå er sendt ut til alle medlemsbankene.

Imponert over innovasjonskraften i norsk finansnæring

– Jeg er imponert over innovasjonskraften i norsk finansnæring, sa finansminister Siv Jensen på talerstolen under Finansdagen i Trondheim i regi av Næringsforeningen i Trondsheimregionen onsdag 10. oktober. Jensen oppfordret næringen til å fortsette å være med som driver av omstillingsprosessen i Norge, fortsette å investere i kunnskap og teknologi, fortsette å utvikle...

Siv Jensen mener norske banker har gode nok data for taksering av eiendom

Finans Norge får støtte fra finansminister Siv Jensen i at norske banker har gode nok data for å verdivurdere eiendom. Forslaget fra det europeiske finanstilsynet (EBA) om å innføre manuell taksering av boliger for at bankene skal kunne gi eller refinansiere boliglån, er ikke relevant for Norge.

Forbrukslån: La tiltakene som nå er iverksatt få virke før nye innføres

Det er iverksatt en rekke tiltak på finansområdet for å stoppe gjeldsveksten, som egen forbrukslånsforskrift og gjeldsregister. Disse tiltakene må få tid til å virke før man kommer med nye. Det var Finans Norges hovedbudskap på Justiskomiteens åpne høring...

Bilde av Gry Nergård og Carl Flock fra Finans Norge, sammen med to representanter fra Virke
Finans Norges Gry Nergård og Carl Flock (fra venstre) sammen med representanter fra Virke på høring i Stortinget

Uendret styringsrente

Norges Banks hovedstyre holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent og forventer en stabil renteutvikling fremover.  

Ikke behov for innstramninger i boliglånsforskriften

Det er ikke grunnlag for innstramninger i boliglånsforskriften siden den i dag fungerer etter hensikten. Fleksibilitetskvoten bør være på minimum 10 prosent for hele landet, og kravet til maksimal gjeld bør videreføres på fem ganger inntekt. Det fremhever...

Bilde av to vinduer med balkonger - fra Karl Johan
Særkravene for Oslo bør avvikles og fleksibilitetskvoten bør være på minimum 10 prosent for hele landet.

Frykter dårligere forbrukervern

– Det er vanskelig å se hvordan Forbrukertilsynet skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag og sørge for godt forbrukervern de neste to, tre årene uten tilføring av ekstra midler. Det sa forbrukerdirektør Gry Nergård i budsjetthøring i Stortingets familie- og...

Bilde av dørskiltet til høringssal 2 på stortinget
På budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomite.

Banker ber deg aldri oppgi BankIDen din

Blir du spurt om BankID per telefon eller mail, eller bedt om å bekrefte at kortet ditt er sperret – da er du trolig offer for svindel.

Utklipp fra mail. viser klikk her. svindel
Banker ber deg aldri bekrefte at bankkortet ditt er blokkert. Dette er svindel.

Verktøykassen ga førsteplass på likestilling

Sparebanken Sogn og Fjordane viser at systematisk arbeid med likestilling og mangfold gir resultater. Arbeidet har resultert i topplassering i SHE-indeksen, en likestillingsmåling fra SHE Community og EY. Oppskriften er finansnæringens egen.

Bilde av Eirik Rostad Ness Sparebanken Sogn og Fjordane
– Vi jobber systematisk med likestilling og mangfold ved rekruttering, og måtte gå en ekstra runde ved ansettelse av leder for privatmarkedet. Først i runde to meldte det seg kvinnelige søkere, og en av dem ble også ansatt, forteller Eirik Rostad Ness.