Utvidelse av FinAuts rådgiverregister fra 1. september

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utvidelse av FinAuts rådgiverregister fra 1. september

Fra 1. september er rådgiverregisteret utvidet til å gjelde alle autoriserte rådgivere. Tidligere var det kun rådgivere innenfor sparing og investering som kunne søkes opp. For å vises i registeret må rådgiver gi sitt samtykke. Av 13 000 autoriserte er det hittil bare 900 rådgivere som har gitt samtykke, og medlemsbedriftene oppfordres til å minne alle autoriserte om å gi FinAut tillatelse slik at registeret blir fullstendig.

Skjermdump av innloggingen til rådgiverregisteret
Sjekk rådgiverregisteret på www.finaut.no

Det søkbare registeret har inntil 1. september vist autoriserte rådgivere innen sparing og investering men er nå åpent for søk på alle autoriserte rådgivere. Nå omfatter registeret også autoriserte innenfor kreditt, skadeforsikring og personforsikring.

Åpenhet viktig for næringens omdømme

Åpenhet er en grunnplanke for å skape tillit mellom næringen og omverdenen og en av bakgrunnene for beslutningen om at registeret skal utvides til å gjelde alle autorisasjonsordningene.

I tillegg har det vært lagt vekt på følgende:

  • Økt synliggjøring av næringens satsning er ønsket av både de autoriserte og bedrifter
    • Kunder oppfordres til å søke etter autorisert rådgiver
    • Finansportalen viser til registeret på sin hjemmeside
  • De ulike autorisasjonene skal være likeverdige og det er viktig at oversikten er komplett
  • Det er viktig å få frem at den enkelte er autorisert og forpliktet til å følge God skikk

Kan reservere seg

Når den enkelte rådgiver meldes inn i en ordning, samtykker vedkommende til behandling av personopplysninger og om å fremkomme i det offentlige registeret. Den enkelte rådgiver kan reservere seg mot søk. Rådgivere som allerede er i registeret må samtykke på nytt.  

Om FinAut og autorisasjon

FinAut sikrer god rådgivning til forbrukerne og forvalter bransjenormen God skikk. Dette gjør FinAut ved å fastsette og forvalte finansnæringens kompetansekrav. Den enkelte medarbeider dokumentere at kravene er innfridd gjennom autorisasjon. En autorisasjon består av fagkompetanse, kommunikasjonsferdigheter og etisk kompetanse. Kompetanse vedlikeholdes ved en årlig oppdatering.

FinAut autoriserer rådgiver på områdene sparing og investering, kreditt, skadeforsikring og personforsikring.

For å finne ut om rådgiver er autorisert kan du søke på rådgivers navn på finaut.no eller finansportalen.no under økonomiskolen.