Nye retningslinjer for utredning av forsikringssvindel

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye retningslinjer for utredning av forsikringssvindel

Person gransker dokument med forstørrelsesglass
Foto: Adobe Stock Photo

Nå kommer nye og oppdaterte retningslinjer for utredning av forsikringssvindel. De nye retningslinjene erstatter den tidligere bransjenormen og er utarbeidet av Finans Norge Forsikringsdrift.

Hensikten med retningslinjene er å sikre en helhetlig tilnærming til utredning.

Det er viktig at kundens personverninteresser etter personopplysningsloven blir ivaretatt. Dessuten er det et mål å skape åpenhet om standardene selskapene setter for utredningsvirksomheten.

Personvern

Det nye personvernregelverket pålegger selskapene en rekke plikter, også når det gjelder utredning. Finans Norge Forsikringsdrift har i samarbeid med Fagutvalg kriminalitet forsikring (FKF) utarbeidet de nye retningslinjene.

Generelle endringer:

  • Samtlige hjemmelshenvisninger er oppdaterte
  • Språklige endringer og presiseringer
  • Kundens rettigheter er fremhevet og synliggjort med eget punkt

Bransjestyre risiko og skade (BRS) har behandlet de nye retningslinjene. Bransjestyre livsforsikring og pensjon (BLP) skal også behandle dem før de blir gjort gjeldende.