Nye regler gir nye muligheter for deg som bankkunde

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye regler gir nye muligheter for deg som bankkunde

Et illustrasjonsbilde av en pengeseddel som går i oppløsing/digitaliseres
Foto: Shutterstock

Norge har nylig innført EU-direktivet om betalingstjenester (også kalt PSD2). Dette gir deg mulighet til å gi andre adgang til å utføre tjenester fra din betalingskonto på dine vegne.

Det er to typer tjenester disse nye foretakene kan utføre:

  • Gjennomføre betalinger: Du kan gi fullmakt til et foretak om å utføre betalinger fra din betalingskonto.
  • Samle informasjon: Du kan gi fullmakt til et foretak til å lage en samlet oversikt over alle dine betalingskontoer i alle banker.

Både banker og slike fullmaktforetak kan tilby disse tjenestene. Men det krever at du som bankkunde har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette, og tjenestene skal utføres i samsvar med ditt samtykke.

Det er i utgangspunktet kun kontoer som kan benyttes til betaling, er tilgjengelige på internett, og er tilrettelagt for det, som kan brukes til slike fullmaktavtaler. Ta kontakt med din bank dersom du har spørsmål om hvilke kontoer du kan knytte de nye tjenestene til.

Kontroll, sikkerhet og personvern

Foretak som tilbyr fullmakttjenester, skal ha tillatelse fra myndighetene til å drive slik virksomhet og er i likhet med bankene underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, Datatilsynet og Forbrukertilsynet. Utenlandske foretak vil være under tilsyn fra myndigheter der de er registrert. De plikter også å sørge for at din personlige sikkerhetsinformasjon ikke er tilgjengelig for andre.

Som kunde er det viktig å sette seg grundig inn i hva du gir foretaket fullmakt til å gjøre på dine vegne, før du inngår slike avtaler.

Nytt betalingstjenestedirektiv - hva betyr det for deg?

Spørsmål og svar om EU-direktivet om betalingstjenester (PSD2)

Hvis du ønsker å benytte slike tjenester, kan du gi et foretak som tilbyr dette tilgang til kontoen og fullmakt til å gjennomføre visse typer tjenester. Leverandøren kan da sjekke saldoen din, instruere banken til å gjennomføre en betaling på dine vegne, eller samle informasjon fra bankkontoene din for å gi deg en bedre oversikt. For at tilbydere av betalingstjenester skal få skal få tilgang til informasjonen, må du gi ditt samtykke. Det er ikke slik at kontoene din og informasjon om saldo og betalinger blir fritt tilgjengelig.

Nei. Du må ikke gi en tredjepart tilgang til kontoen din. PSD2 gir deg rett til å benytte tjenestene til en ny type leverandør gjennom å gi leverandøren tilgang til kontoen din. 

Hvis du samtykker, må du være bevisst på at du da gir tilgang til bankkontoen din.

Ingenting. De nye tilbyderne av betalingstjenester vil ikke ha tilgang til din konto uten ditt samtykke. Da kan de heller ikke tilby deg sine tjenester.

Tre typer tilbydere av betalingstjenester kan be om tilgang til kontoen din: aktører som utfører rene betalinger på vegne av kundene (betalingsfullmektige); aktører som innhenter og sammenstiller informasjon fra kundenes forskjellige kontoer (opplysningsfullmektige); og banker.

Regelverket setter strenge krav til aktører som vil tilby betalings- eller kontoinformasjonstjenester. For å kunne tilby slike tjenester må aktørene ha tillatelse/konsesjon fra Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i et annet EØS-land.

Du kan søke opp tredjepartsaktøren i Finanstilsynets konsesjonsregister for å sjekke om den har tillatelse til å tilby betalingsfullmaktstjenester og kontoinformasjonstjenester i Norge. Dette gjelder også foretak fra andre EØS-land som tilbyr sine tjenester i Norge på grensekryssende basis.

Banken din vil kun overføre opplysninger til en tredjepart etter at du har gitt ditt samtykke og det kan kun overføres til den bestemte aktøren. Tredjepartsaktøren kan kun bruke informasjonen til de formål du har godkjent. Tredjepartsaktøren må selvfølgelig også følge persondataregelverket.

14 nov

Betalingsformidlings-konferansen 2019

Finans Norge inviterer 14.-15. november til sin årlige betalingsformidlingskonferanse på Quality Hotel Expo, Fornebu. Konferansen er en viktig møteplass for alle som er interessert i digitalisering og betalingsformidling. 

Godtar, godtar, godtar - hva svarer du ja til?

Det har blitt stadig flere av disse samtykkeboksene etter innføringen av det mye omtalte GDPR, EUs personvernregelverk, som trådte i kraft på denne tiden i fjor. Det skulle gi oss forbrukere større eierskap til...

PSD2 eller betalingstjenestedirektivet - spørsmål og svar

Illustrasjonsbilde betalingsformidling. Foto.
Foto: Rassco/Shutterstock

13. januar 2018 ble PSD2 (Revised Payment Services Directive) innført. Dette er et EU-direktiv som regulerer betalingsformidlingen i EU og EØS. Direktivet kan føre til store endringer når det gjelder betalingstjenester i...