Norsk Gjeldsinformasjon – statusoppdatering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norsk Gjeldsinformasjon – statusoppdatering

Norsk Gjeldsinformasjon åpnet gjeldsportalen som planlagt 1. juli. I dag er det 146 finansforetak det hentes gjeldsinformasjon fra, og noen flere vil bli tilgjengelig i løpet av høsten.

Alle store finansforetak leverer informasjon til Norsk Gjeldsinformasjon  og til Gjeldsregisteret som eies av Evry.

Ved oppslag mot norskgjeld.no vil det hentes gjeldsinformasjon hos de aktuelle finansforetakene som har registrert usikret gjeld på lånesøkers fødselsnummer. Løsningen er videreutviklet slik at den kan utlevere gjeldsinformasjon også fra finansforetak som har midlertidige driftsproblemer. Det innebærer at man er sikret fullstendige svar.

Løsning for gjenpartsbrev

Norsk Gjeldsinformasjon er i full gang med å lage ny løsning for utsendelse av gjenpartsbrev, slik at finansforetak kan gjøre oppslag direkte mot Norsk Gjeldsinformasjon, og ikke bare via kredittopplysningsselskaper. Det vil da bli sendt ut en tilsvarende varsling som kredittopplysningsselskapene gjør, både digitalt og per post. Målsettingen er å ferdigstille dette arbeidet i slutten av september.

Web-portal for finansforetak

I tillegg til dette vil selskapet lage en web-portal for ansatte i finansforetak, slik at de kan gjøre oppslag selv om de ikke har integrert sine systemer mot Norsk Gjeldsinformasjon. 

Kontaktperson

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, ta direkte kontakt med Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon, telefon 971 72 257. E-post: sok@norskgjeld.no