Norges Bank hever styringsrenten til 1,5 prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank hever styringsrenten til 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent. Etter Norges Banks vurdering vil styringsrenten forbli på dette nivået den nærmeste tiden. Finansdepartementet har samtidig besluttet å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.

Bilde av fasaden på Norges Bank-bygget

Rentebeslutningen ble publisert sammen med årets tredje pengepolitiske rapport, der Norges Bank presenterer sine vurderinger av den økonomiske utviklingen internasjonalt og i Norge, med prognoser for en rekke sentrale økonomiske størrelser.

To faktorer trekker i ulik retning

God fart i norsk økonomi tilsier en høyere rente – men situasjonen ute medfører mindre renteoppgang.

Norges Banks renteøkning er den fjerde i rekken siden det historiske bunnivået på 0,5 prosent. I forbindelse med dagens heving viser sentralbanken til at renten har vært lav lenge for å bidra til å øke aktiviteten i norsk økonomi og øke sysselsettingen. Lave renter har hatt ønsket effekt og med en inflasjon nær målet er det ifølge Norges Bank ikke lenger behov for å holde rentene så lave.

Norge er å regne som en liten, åpen økonomi og påvirkes derfor av den økonomiske situasjonen globalt. I sin vurdering har Norges Bank lagt vekt på at det økonomiske bildet ute er svekket og at rentene er redusert i mange land. Usikkerheten er fortsatt stor hva gjelder i hvilken grad veksten vil bremses samt utfallet av handelskonflikten mellom USA og Kina i tillegg til Brexit. Norges Bank viser til at det er risiko på nedsiden hva gjelder den økonomiske utviklingen hos våre handelspartnere, hvilket taler for en mindre renteoppgang enn det man tidligere har sett for seg. Med andre ord innebærer dagens vurdering fra Norges Bank at rentetoppen ser ut til å være nådd for denne gang.

Figur: Styringsrente med usikkerhetskurve pr 190919

Uendret motsyklisk kapitalbuffer

Som anbefalt av Norges Bank har Finansdepartementet i dag besluttet å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent. Dette innebærer at kravet øker fra 2 til 2,5 prosent fra 31. desember 2019, som besluttet i desember 2018.