NHO-besøk hos hovedstyret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

NHO-besøk hos hovedstyret

Ole Erik Almlid foran presentasjon.
NHO-sjef Ole Erik Almlid på Finans Norges hovedstyremøte.

NHO-sjef Ole Erik Almlid besøkte Finans Norges hovedstyre, da styret torsdag 5. september avholdt sitt første møte etter sommeren.

Hovedstyret har gjort det til en tradisjon å invitere inn eksterne gjester i enkelte av sine møter.

Ole Erik Almlid orienterte om NHO sine strategiske vurderinger og hovedprioriteringer. Han la vekt på at NHO og Finans Norge har mange av de samme utfordringene blant annet med tanke på å arbeide for vekst, omstilling og verdiskaping i Norge. Digitalisering, markedsadgang, klima og kompetanse er andre områder hvor de to organisasjonene stort sett har de samme utfordringene og synspunktene.

Almlid understreket også at finansnæringen er en viktig del av verdikjeden for all norsk næringsvirksomhet. Han ga derfor klart uttrykk for at det er viktig at de to organisasjonene samarbeider der hvor man har felles interesser og standpunkter. NHO-sjefens presentasjon ble veldig godt mottatt i hovedstyret.

Kapitalkrav og garanterte produkter

Hovedstyret var innom flere regulatoriske saker i møtet. Blant annet diskuterte man at Finanstilsynet har utarbeidet utkast til høringsnotat om garanterte produkter, Finansdepartementets forslag til tilpasning av de norske kapitalkravene, og arbeidet med å åpne for verdipapirisering i Norge.

Opplegg for finansnæringens dag 2020 ble også presentert og diskutert, og styret fikk presentert regnskapsstatus for første halvår 2019.