Nærere – enklere – modigere – raskere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nærere – enklere – modigere – raskere

Finans Norge har gjennom våren og sommeren arbeidet med en omstillingsprosess med sikte på å ytterligere forbedre organisasjonen. Den nye organisasjonen er på plass fra 1. september, og målet er å bli nærere, enklere, modigere og raskere.

Finans Norges organisasjonsmodell har ligget fast siden 2013, og i samråd med hovedstyret og de ansatte har man gjennom våren 2019 hatt en god prosess med sikte på å ytterligere forbedre Finans Norge.

Finans Norge 2.0

Målet for prosessen er å gjøre Finans Norge nærere, enklere, modigere og raskere, og prosessen har fått tilnavnet Finans Norge 2.0.

Inkludert i målsettingene ligger noen ønsker om hvordan Finans Norge skal utvikle seg;

 • Nærere
  • Tettere på medlemmene og næringen
  • Tettere på aktuelle debatter
  • Snakke om det som betyr noe for folk
 • Enklere
  • Tydeligere prioriteringer
  • Enklere budskap
  • Enklere prosesser
  • Tydeligere roller og ansvar
 • Modigere
  • Vi må tørre mer
  • Tydeligere kommunikasjon
  • Ta større plass i det offentlige rom
 • Raskere
  • Utvikle faktagrunnlag og være premissgiver
  • Komme tidligere inn i viktige prosesser
  • Reagere raskere på aktuelle saker
  • Økt omstillingsevne internt

 Organisasjonskart. Foto.

Fire kjerneområder

Virksomheten i Finans Norge er fra 1. september organisert rundt de fire kjerneområdene bank og kapitalmarked, livsforsikring og pensjon, skadeforsikring og arbeidsliv.

I tillegg er det etablert et mindre lederteam enn tidligere, og med klare ansvarsforhold.

Enda klarere prioritering

For ytterligere å styrke prioriteringen av hva organisasjonen arbeider med, gjennomføres også noen ytterligere forbedringer:

 • TOPP 5-SAKER innen hvert kjerneområde som prioriteres av styrer og hovedutvalg, med fokus på aktiviteter og sluttprodukter
 • ØKT DELEGERING av saker til bransjestyrene og hovedutvalg arbeidsliv for å sikre effektive prosesser og tidlig påvirkning
 • HOVEDSTYRET fastsetter hovedprioriteringer og behandler saker av prinsipiell karakter, saker av betydning for flere bransjeområder og saker av betydning for næringens omdømme
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no