Når krisen oppstår må slukningsarbeidet virke

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Når krisen oppstår må slukningsarbeidet virke

Mann på konferanse, forteller til publikum. Foto.
Jens Verner Andersen fra den danske krisehåndteringsmyndigheten fortalte om BRRD til 120 ivrige deltakere på krisehåndteringsseminar torsdag formiddag.

Krisehåndteringsregelverket (BRRD) har virket i Danmark siden 2015. Nå skal det tre i kraft i Norge. Visedirektør i Finansiel Stabilitet, Jens Verner Andersen, delte sine erfaringer torsdag.

Interessen var stor da Jens Verner Andersen fortalte om krisehåndtering (BRRD) i Danmark. 120 personer deltok på fagseminaret i regi av Finans Norge, Finanstilsynet, Norges Bank og Bankenes Sikringsfond. Den store interessen har trolig mer sammenheng med nytt regelverk enn at en ny finanskrise nærmer seg.

Verner Andersen, visedirektør for den danske krisehåndteringsmyndigheten (Finansiel Stabilitet), gjennomgikk erfaringer fra Danmark i forbindelse med finanskrisen og hvordan en nå har organisert det danske regelverket og prosessen rundt krisehåndtering.

BRRD i Danmark siden 2015

1. januar 2015 ble krisehåndteringsregelverket implementert i dansk lovgiving.

– Det er viktig å ha en «brannstasjon» når krisen oppstår, for vi må kunne slukke brannen, forklarer Verner Andersen og fortsetter:

– For det første vi det gi garantier til regjeringen, samt til banksektoren. For det andre, ved å ha et slikt regelverk på plass ungår vi at det blir skittent spill i det en krise i banksektoren oppstår.  

Regelverket er tett knyttet til minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL).

– For oss er det tre viktige elementer i vurdering av MREL-kravet for SIFI-institusjoner. For det første er tilstrekkelighet essensielt, altså at bankene har nok til tapsabsorbering og rekapitalisering. Dernest ligger kvalitet til grunn, som vil si om det er utstedt av de riktige kapital- og gjeldsinstrumenter. Til sist er plassering viktig, dette for å sikre fordelingen internt i et konsern, samt tapsallokreringen mellom selskapene, forteller Verner Andersen.

Arbeidet startet etter finanskrisen

Arbeidet med det danske krisehåndteringsregelverket startet etter finanskrisen i 2008 med innføringen av bankpakke I, flere bankpakker senere ble BRRD innført i 2015.

– Dette regelverket blir forstått, akseptert og opprettholdt av alle parter. Vi arbeider med å ha en tett dialog med de banker det gjelder og jobber godt sammen, sier Verner Andersen.

BRRD trådte i kraft i EU i januar 2016. Direktivet er EØS-relevant og lovendringer ble vedtatt av Stortinget i mars 2018, og trådte i kraft i norsk rett fra januar 2019.