Løsningen er ikke penn og papir

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Løsningen er ikke penn og papir

Ingen vil svekke sikkerheten, men det betyr ikke at vi skal bremse digitaliseringen. Dette skriver Tom Staavi i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv mandag 2. september, etter at avisen i en lederartikkel har vært kritisk til digital signering av testamenter.

Illustrasjonsfoto: Signering med penn på en avtale med digitaliseringskoder som vannmerke over bildet
Foto: Mongkolchon-AdobeStock

I en lederartikkel går DN inn for å bremse utbredelsen av digital signering. Foranledningen til debatten er en diskusjon som oppsto i etterkant av at Arvelovutvalget gikk imot digital signering av testamenter. Da loven ble vedtatt, ble det likevel gitt en forskriftshjemmel som åpner for digital signering, ikke en forskrift slik DN later til å tro. Forutsetningen for at det gis en slik forskrift er at det finnes et tilstrekkelig sikkert system. Eller som det står i loven: «Kongen kan i forskrift gi regler om at testamenter kan opprettes digitalt, og om hvilke krav som i så fall må være oppfylt for at slike testamenter skal være gyldige».

Når det gjelder sikkerheten knyttet til elektronisk ID, er de gjennomgående tryggere enn mer analoge former for identifisering. DN er svært opptatt av misbruk i nære relasjoner. Dette er et forbigående problem når vi som brukere blir vant til å forholde oss til vår digitale ID som vi forholder oss til vår analoge signatur. Misbruk av digital ID forutsetter at brukerne gir andre tilgang til sine påloggingshemmeligheter for sin egen ID. Så lenge man ikke gjør det, kan heller ikke den digitale signaturen misbrukes. Derfor skal BankID med flere snart lansere en kampanje der dette settes på dagsorden.

Digitalisering, herunder stadig utvidet bruk av digital signatur, er nødvendig for at vi som samfunn skal frigjøre ressurser til de viktige oppgavene som står fremfor oss, blant annet å håndtere eldrebølgen og overgang til et mer bærekraftig samfunn. Digitaliseringen må ikke bremses eller stoppes, den må forseres. Det gjelder også bruk av digital ID og digital signatur.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no

Digitalisering, herunder stadig utvidet bruk av digital signatur, er nødvendig for at vi som samfunn skal frigjøre ressurser til de viktige oppgavene som står fremfor oss, blant annet å håndtere eldrebølgen og overgang til et mer bærekraftig samfunn.

- Tom Staavi

informasjonsdirektør i Finans Norge