Kritisk til Finansdepartementets forslag til regulering av folkefinansiering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kritisk til Finansdepartementets forslag til regulering av folkefinansiering

Rett før sommeren la Finansdepartementet frem forslag til nye regler for lånebasert folkefinansiering på høring. Høringsfristen er nå gått ut, og høringssvarene viser at mange har innvendinger mot reguleringsforslagene. Finans Norge er en av disse.

Finans Norge trekker blant annet fra at et initiativ til å regulere låneformidlingsforetak og lånebaserte folkefinansieringsplattformer er positivt, men det er viktig at slik virksomhet underlegges et regelverk som gjenspeiler disse foretakenes virksomhet på en helhetlig måte.

Flere av forslagene fra Finanstilsynet vil være viktige elementer i en slik helhetlig regulering av plattformene som sådan, men det gjenstår fortsatt forhold som gjør at det er behov for å vurdere om det bør komme en særskilt konsesjonstype for lånebaserte folkefinansieringsplattformer slik at disse ikke underlegges en felleskonsesjon for all låneformidling. 

Finans Norges høringssvar: