Har vi rett og nok kompetanse?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Har vi rett og nok kompetanse?

En bildecollage fra workshoppen

Det spørsmålet åpnet arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr med da hun ønsket representanter fra 16 medlemsbedrifter, fagforeninger og akademia velkommen til workshop om fremtidens arbeidsliv torsdag 5. september.

Workshopen ble arrangert for å gi Finans Norge innspill til høringsuttalelsen til Etter- og videreutdanningsutvalget, som skal avgis i slutten av september. Innspillene fra dagen vil også være grunnlag for posisjon på kompetansepolitikk som legges frem for hovedstyret i løpet av høsten.

Hilsen fra kunnskapsministeren

Som oppstart fikk de fremmøtte en hilsen fra kunnskapsminister Jan Tore Sanner, der han snakket om Lære hele livet-reformen og Kompetansebehovsutvalgets åtte konkrete utfordringer, der finansnæringen trekkes frem som en næring som står i en omstilling nå og som kommer til å gjøre det også i tiden fremover.

– Jeg håper at dere kommer med mange nye, gode innspill til oss, og ser frem til fortsatt godt samarbeid, sa Sanner som var glad for at næringen vil gi innspill til reformen.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner

Mange gode bidrag

I nesten fire timer var det intense diskusjoner rundt kafebordene under kompetanseworkshopen.

– Finans Norge har som målsetting å forbedre medlemsdialogen, og denne workshopen var en god måte å få innspill som vi kan ta videre i vår dialog med myndighetene, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Arbeidslivsområdet i Finans Norge vil nå bearbeide bidragene og sende høringssvar på vegne av finansnæringen.