Avtagende gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Avtagende gjeldsvekst

Graf som viser 12 måndersvekst i innenlandsk lånegjeld

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) falt ned til 5,5 prosent i august, ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at veksten avtok i samtlige undergrupper i perioden. Dette inkluderer husholdningene, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 5 932 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Videre ned for husholdningene

Norske husholdningers gjeldsvekst ble redusert med to tideler til 5,1 prosent i august. Veksten har avtatt noe de siste månedene og befinner seg godt under forrige toppnivå i mai 2017 på 6,7 prosent. SSB viser i sin omtale at en omgjøring av perioden hvor studielån gjøres om til stipend (fra november til juli) bidrar til at veksten ligger på et lavere nivå. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 570 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Redusert gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene steg betydelig mellom februar 2017 og april 2018 (se figur). Siden toppen på 7,8 prosent har veksten falt tilbake. I august ble veksten redusert med en tidel til 5,7 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 828 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak ble redusert med to tideler til 5,6 prosent i august. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 804 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig økte tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån fra 2,2 prosent til 2,5 prosent i august.