09

Gå til hovedinnhold

09

Nye retningslinjer for utredning av forsikringssvindel

Nå kommer nye og oppdaterte retningslinjer for utredning av forsikringssvindel. De nye retningslinjene erstatter den tidligere bransjenormen og er utarbeidet av Finans Norge Forsikringsdrift.

Person gransker dokument med forstørrelsesglass
Foto: Adobe Stock Photo

RVR kurser brannvesenet i restverdiredning

Restverdiredningstjenesten (RVR) arrangerer kurs for brannvesenet i hvordan gjenværende verdier kan reddes etter brann, vannlekkasjer og andre skader. Nylig ble det montert et sprinkleranlegg på Lahaugmoen utenfor Oslo slik at brannfolkene kunne øve seg på...

Instruktør og kursdeltagere i undervisning

TFF kjører på i høst

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) går også i høst bredt ut for å få oppmerksomhet rundt konsekvensen av å ha et uforsikret kjøretøy.

Reklameoppslag på t-banen

Godtar, godtar, godtar - hva svarer du ja til?

Det har blitt stadig flere av disse samtykkeboksene etter innføringen av det mye omtalte GDPR, EUs personvernregelverk, som trådte i kraft på denne tiden i fjor. Det skulle gi oss forbrukere større eierskap til personopplysningene våre. Det virker altså ikke slik for meg. Jeg sier «ja, ja, ja… » til alt jeg ikke har lest. En dårlig og farlig vane. Dette skriver Gry Nergård i...

Nye regler gir nye muligheter for deg som bankkunde

Norge har nylig innført EU-direktivet om betalingstjenester (også kalt PSD2). Dette gir deg mulighet til å gi andre adgang til å utføre tjenester fra din betalingskonto på dine vegne.

Et illustrasjonsbilde av en pengeseddel som går i oppløsing/digitaliseres
Foto: Shutterstock

#jobbifinans-kampanjen fyller 1 år

Første post ble publisert 13. september 2018. Ett år har gått. 141 innlegg. 38 stories. Dette for å vise mangfoldet av jobbmuligheter i finansnæringen. 

Illustrasjon av logo til #jobbifinans.
Kampanjen #jobbifinans fyller 1 år fredag 13. september. Målsettingen for kampanjen er å vise mangfoldet av yrkesmuligheter i finansnæringen for studenter og nyutdannede.

Når krisen oppstår må slukningsarbeidet virke

Krisehåndteringsregelverket (BRRD) har virket i Danmark siden 2015. Nå skal det tre i kraft i Norge. Visedirektør i Finansiel Stabilitet, Jens Verner Andersen, delte sine erfaringer torsdag.

Mann på konferanse, forteller til publikum. Foto.
Jens Verner Andersen fra den danske krisehåndteringsmyndigheten fortalte om BRRD til 120 ivrige deltakere på krisehåndteringsseminar torsdag formiddag.

Ny rekord i kortbruk

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i august ble satt ny rekord i kortbruk i Norge. Det ble utført 180,9 millioner kortkjøp, en vekst på 4,9 prosent i forhold til august 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 59,1 milliarder kroner, en økni...

Illustrasjonsfoto av kontaktløs betaling i butikk

Kredittverdige unge uten foreldrehjelp er taperne

Finanstilsynet foreslår å stramme inn boliglånsforskriften. Den såkalte fleksibilitetskvoten skal reduseres til 5 prosent og være lik for hele landet. Tilsynet ønsker også å redusere kravet som regulerer maksimal gjeld i forhold til inntekt fra 5 ganger...

Boligblokker. Illustrasjonsfoto

Møte om regelendringer for garanterte pensjonsprodukter

Forsikringsforeningen inviterer 18. september til medlemsmøte om forslag til regelendringer for garanterte pensjonsprodukter. Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet høringsnotat med forslag til endringer i regelverket for slike produkter. I medlemsmøtet vil Finanstilsynet presentere forslagene, og vi får kommentarer fra næringen og Pensjonistforbund...

Svaret er ikke mindre, men mer kapitalisme

Økende ulikhet og stagnerende lønninger mange steder skaper politisk ustabilitet. Det er lett å skylde på kapitalismen og globaliseringen. Men kanskje er ikke svaret mindre kapitalisme, men mer. I betydning av flere selskaper i hver sektor og økt konkurrans...

Storfisk spiser småfisk. Illustrasjonsfoto.

Kraftig vekst i pensjonskapitalbevis

I løpet av to år har pensjonssparernes beholdning av pensjonskapitalbevis steget fra 64 milliarder kroner til i dag 97 milliarder kroner. Det er viktig å få på plass regelverket for egen pensjonskonto, slik at pensjonskapitalbevisene kan samles.

Forum for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), der Finans Norge er et av medlemmene, inviterer til forum 23. oktober. Program og mer informasjon finner du på NUES’ nettsider.

Naturskadeordningen: Åpenbart mangelfullt utredet

Dagens naturskadeordning fungerer godt, og til alle innbyggernes beste. Vi kan ikke gjennomføre store endringer i en så viktig ordning, uten at det er basert på et godt faktagrunnlag som alle kjenner seg igjen i, og uten å ha sett på konsekvensene.

Bilde av et hus midt i en flom
Foto: If

Finans Norge søker jurist/advokat

Finans Norge søker en erfaren jurist/advokat til juridisk enhet innenfor fagfeltet økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering . Søknadsfrist snarest og senest innen 18. september.

Sustainable Edge: vurdering av klimarisiko i selskap

Finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i. I prosjektet ‘Sustainable Edge’ utvikler Cicero et praktisk verktøy for investorer og utlånere. Finans Norge er en av deltakerne i prosjektet. 

Alle som deltok på kickoff hos Cicero. Foto.
Partnerne fra finanssektoren og Enova var samlet hos CICERO i august.. Foto: CICERO

Løsningen er ikke penn og papir

Ingen vil svekke sikkerheten, men det betyr ikke at vi skal bremse digitaliseringen. Dette skriver Tom Staavi i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv mandag 2. september, etter at avisen i en lederartikkel har vært kritisk til digital signering av testamenter.

Illustrasjonsfoto: Signering med penn på en avtale med digitaliseringskoder som vannmerke over bildet
Foto: Mongkolchon-AdobeStock