09

Gå til hovedinnhold

09

Stort skritt mot å realisere egen pensjonskonto

Snart skal arbeidstagere i privat sektor selv få rett til å bestemme hvor arbeidsgiveren skal spare til tjenestepensjon. Systemet skal også samle den enkeltes pensjonskapitalbevis ett sted, og på den måten gi mer pensjon for pengene. Nå har Nets blitt valgt...

Idar Kreutzer, Stefi Kierulf Prytz og Geir Holmgren. Foto.
Idar Kreutzer, Stefi Kierulf Prytz og Geir Holmgren.

Slik sikrer du deg mot de digitale skurkene

Startskuddet har gått. Nå er nasjonal sikkerhetsmåned i gang og det er tid for å rette søkelyset mot nettsikkerhet for privatpersoner og bedrifter. Årets sikkerhetsmåned fokuserer på ny teknologi (Emerging technologies) og nettvett (Cyber hygiene).

Eivind Gjemdal i Bits, i samtale med tryggleiksjef i Visma, Espen Johansen. Foto.
Eivind Gjemdal i Bits, i samtale med tryggleiksjef i Visma, Espen Johansen. Foto: Brynjel Johnsen

Avtagende gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) falt ned til 5,5 prosent i august, ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at veksten avtok i samtlige undergrupper i perioden. Dette inkluderer husholdningene, ikke-finansielle foretak og...

Graf som viser 12 måndersvekst i innenlandsk lånegjeld

Sikkerhetsmåneden: De skjulte truslene

Fram til nå har vi hørt mye om tradisjonelle trusler som hackerangrep eller svindelforsøk på nettet der en angriper er ute etter økonomisk vinning på bekostning av offeret. Slike angrep kan få store konsekvenser for ofrene, men har som regel ikke de store samfunnsmessige konsekvensene.

Sikkerhetsmåneden: Nye tjenester gir nye muligheter og sårbarheter

Nesten daglig ser vi nye digitale tjenester som skal hjelpe oss med å få en mer effektiv hverdag. En aktuell trend er tjenestetilbydere som ønsker å gi oss bedre og mer oversiktlige tjenester basert på våre eksisterende kundeforhold. Felles for alle disse...

Illustrasjonsbilde.
Foto: Sikov/Adobe Stock Photo.

Sikkerhetsmåneden: Hvor mye er din identitet verdt?

I dag skjer nesten all samhandling elektronisk og vi forventer umiddelbar respons fra mottaker. Når vi søker og inngår avtale om lån, sender en bestilling, eller inngår en annen avtale så ønsker vi at pengene er på konto eller at vi får varene så raskt som...

Illustrasjon
Har du gjort de riktige tiltakene for å beskytte din digitale identitet? Foto: Greenbutterfly/Adobe Stock

Rådet er videreføring av dagens boliglånsforskrift

Finans Norges råd til finansminister Siv Jensen er at dagens boliglånsforskrift videreføres tidsbegrenset. Det er budskapet Finans Norges Idar Kreutzer og Erik Johansen hadde med seg inn i innspillsmøte i Finansdepartementet 25. oktober.

Idar Kreutzer og Erik Johansen på vei inn til møte i Finansdepartementet

Ønsker tettere samarbeid med akademia

Måten vi bygger kompetanse er i endring og kontinuerlig kompetansepåfyll i arbeidslivet blir stadig viktigere. – For å møte fremtidens kompetansebehov trenger vi kontinuerlig samarbeid mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter, sier Finans...

Foto av tre personer rundt en pult og en pc
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Reformert Nowa anbefales som alternativ referanserente

Arbeidsgruppen som har utredet alternative referanserenter i norske kroner anser reformert Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) som det best egnede alternativet i Norge. Bakgrunnen for valget er nærmere omtalt i arbeidsgruppens rapport.

Norges Bank hever styringsrenten til 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent. Etter Norges Banks vurdering vil styringsrenten forbli på dette nivået den nærmeste tiden. Finansdepartementet har samtidig besluttet å opprettholde kravet ti...

Bilde av fasaden på Norges Bank-bygget

Nærere – enklere – modigere – raskere

Finans Norge har gjennom våren og sommeren arbeidet med en omstillingsprosess med sikte på å ytterligere forbedre organisasjonen. Den nye organisasjonen er på plass fra 1. september, og målet er å bli nærere, enklere, modigere og raskere.

Nye retningslinjer for utredning av forsikringssvindel

Nå kommer nye og oppdaterte retningslinjer for utredning av forsikringssvindel. De nye retningslinjene erstatter den tidligere bransjenormen og er utarbeidet av Finans Norge Forsikringsdrift.

Person gransker dokument med forstørrelsesglass
Foto: Adobe Stock Photo

Informasjonspakke om PSD2

Betalingstjenestedirektivet (PSD2) gjelder nå også for Norge og vil medføre store endringer når det gjelder betalingstjenester. God informasjon til kundene er nødvendig, og Finans Norge har laget en informasjonspakke som medlemsbankene står fritt til å bruke.

RVR kurser brannvesenet i restverdiredning

Restverdiredningstjenesten (RVR) arrangerer kurs for brannvesenet i hvordan gjenværende verdier kan reddes etter brann, vannlekkasjer og andre skader. Nylig ble det montert et sprinkleranlegg på Lahaugmoen utenfor Oslo slik at brannfolkene kunne øve seg på...

Instruktør og kursdeltagere i undervisning

TFF kjører på i høst

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) går også i høst bredt ut for å få oppmerksomhet rundt konsekvensen av å ha et uforsikret kjøretøy.

Reklameoppslag på t-banen

Nye regler gir nye muligheter for deg som bankkunde

Norge har nylig innført EU-direktivet om betalingstjenester (også kalt PSD2). Dette gir deg mulighet til å gi andre adgang til å utføre tjenester fra din betalingskonto på dine vegne.

Et illustrasjonsbilde av en pengeseddel som går i oppløsing/digitaliseres
Foto: Shutterstock

Godtar, godtar, godtar - hva svarer du ja til?

Det har blitt stadig flere av disse samtykkeboksene etter innføringen av det mye omtalte GDPR, EUs personvernregelverk, som trådte i kraft på denne tiden i fjor. Det skulle gi oss forbrukere større eierskap til personopplysningene våre. Det virker altså ikke slik for meg. Jeg sier «ja, ja, ja… » til alt jeg ikke har lest. En dårlig og farlig vane. Dette skriver Gry Nergård i...

Når krisen oppstår må slukningsarbeidet virke

Krisehåndteringsregelverket (BRRD) har virket i Danmark siden 2015. Nå skal det tre i kraft i Norge. Visedirektør i Finansiel Stabilitet, Jens Verner Andersen, delte sine erfaringer torsdag.

Mann på konferanse, forteller til publikum. Foto.
Jens Verner Andersen fra den danske krisehåndteringsmyndigheten fortalte om BRRD til 120 ivrige deltakere på krisehåndteringsseminar torsdag formiddag.

Ny rekord i kortbruk

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i august ble satt ny rekord i kortbruk i Norge. Det ble utført 180,9 millioner kortkjøp, en vekst på 4,9 prosent i forhold til august 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 59,1 milliarder kroner, en økni...

Illustrasjonsfoto av kontaktløs betaling i butikk

Kredittverdige unge uten foreldrehjelp er taperne

Finanstilsynet foreslår å stramme inn boliglånsforskriften. Den såkalte fleksibilitetskvoten skal reduseres til 5 prosent og være lik for hele landet. Tilsynet ønsker også å redusere kravet som regulerer maksimal gjeld i forhold til inntekt fra 5 ganger...

Boligblokker. Illustrasjonsfoto

NHO-besøk hos hovedstyret

NHO-sjef Ole Erik Almlid besøkte Finans Norges hovedstyre, da styret torsdag 5. september avholdt sitt første møte etter sommeren.

Ole Erik Almlid foran presentasjon.
NHO-sjef Ole Erik Almlid på Finans Norges hovedstyremøte.

Har vi rett og nok kompetanse?

Det spørsmålet åpnet arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr med da hun ønsket representanter fra 16 medlemsbedrifter, fagforeninger og akademia velkommen til workshop om fremtidens arbeidsliv torsdag 5. september.

En bildecollage fra workshoppen