Utlysning: Kvalifisering for deltagelse i plasseringsordning for kapitalforvaltning av vergemålsmidler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utlysning: Kvalifisering for deltagelse i plasseringsordning for kapitalforvaltning av vergemålsmidler

Flere banker kan nå kvalifisere seg for å delta i plasseringsordningen for kapitalforvaltning av vergemålsmidler. 

20. august 2019 utlyste Statens sivilrettsforvaltning kvalifisering for deltagelse i plasseringsordningen for kapitalforvaltning av vergemålsmidler.

Sivilrettsforvaltningen skal godkjenne bankene som skal være med i plasseringsordningen, såkalt kvalifisering. Det åpnes nå for at flere banker kan delta i ordningen.

Vilkår og nærmere informasjon om kvalifiseringsvilkårene er publisert på Sivilrettsforvaltningens side

Det er tilstrekkelig at banken stempler, daterer og signerer utskrift fra Finanstilsynets konsesjonsregister for å bekrefte at de innehar konsesjon.

Banker som ble kvalifisert forrige runde trenger ikke å kvalifiseres på nytt.

Frist for levering av søknad er 6. september 2019.