Styringsrenten uendret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Styringsrenten uendret

Fra pengepolitisk rapport. Foto.

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 %. Ifølge sentralbanken er renteutsiktene lite endret siden forrige rentemøte, men risikobildet internasjonalt gir usikkerhet om den videre utviklingen i styringsrenten.

Dagens rentebeslutning kommer etter et såkalt mellommøte, hvor det verken publiseres oppdaterte prognoser eller Pengepolitisk rapport.

God vekst i norsk økonomi – men økt usikkerhet internasjonalt

I pressemeldingen fra Norges Bank legges det vekt på litt svakere vekstutsikter hos Norges handelspartnere siden forrige rentemøte. En fortsatt uavklart Brexit og handelskonflikt mellom USA og Kina trekkes frem som sentrale forhold som kan dempe veksten både internasjonalt og i Norge.

Norges Bank peker på at det er god vekst i norsk økonomi og at arbeidsledigheten er lav. Kronen har svekket seg over sommeren, hvilket kan føre til en høyere prisvekst fremover. Inflasjonen befinner seg for tiden nær målet på 2 %.

Renteutsiktene omtales som samlet sett lite endret siden det forrige rentemøtet før sommeren. Det ble den gang gitt uttrykk for at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp videre i løpet av året. Denne gangen viser Norges Bank til at situasjonen internasjonalt skaper usikkerhet rundt hvordan styringsrenten vil utvikle seg fremover.