Stadig økning i antall behandlingsforsikringer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stadig økning i antall behandlingsforsikringer

I løpet av de siste ti årene har antall personer med behandlingsforsikring økt betydelig. Per 1. juli i år har 601 806 personer avtaler om behandlingsforsikring.

Tall fra Finans Norge viser at ved inngangen til 2019 hadde 553 363 behandlingsforsikring i Norge. Det siste halvåret har tallet økt med om lag 9 prosent, og per 1. juli var antallet altså over 600 tusen. 

Majoriteten forsikret gjennom arbeidsgiver

Fordeles antall behandlingsforsikrede mellom individuelle og kollektive avtaler, ser en at 90 prosent av avtalene er kollektive avtaler. Kollektive avtaler, altså at arbeidstaker er forsikret gjennom avtaler bedriften har inngått, utgjorde 542 250 forsikrede. Dette er en økning på 46 427 avtaler fra fjerde kvartal 2018.

– Vi ser at det er en stor økning gjennom de siste ti årene i hvor mange som har behandlingsforsikring. Mange bedrifter og virksomheter tegner behandlingsforsikring for sine ansatte for at de skal kunne komme raskere til behandling og dermed korte ned sykefraværet, sier Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.

Når det gjelder individuelle avtaler utgjorde summen 59 556 avtaler per andre kvartal 2019, en økning på 3,5 prosent fra fjerde kvartal 2018.