Ny felles nordisk undersøkelse kartlegger kompetansebehov for finansansatte

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny felles nordisk undersøkelse kartlegger kompetansebehov for finansansatte

Finans Norge har siden 2016 kartlagt finansnæringens kompetansebehov. Nå foreligger for første gang en fellesnordisk rapport fra Finland, Danmark og Norge. Sosial kompetanse er blant topp fem i alle tre land. I Finland og Danmark er sosial kompetanse ranket høyere enn teknologisk kompetanse, mens det i Norge er omvendt.

Illustrasjonsbilde med grafer og folk
Foto: Shutterstock

– Resultatene i Finland og Danmark er ikke overraskende og stemmer godt med resultatet fra vår egen Kompetansesjekk, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Finans Norge har i årene 2016, 2018 og 2019 gjennomført en kompetansesjekk blant sine medlemmer, og tilsvarende undersøkelser er nå er gjennomført også i Finland og Danmark.

Litt ulik rangering

Omstillingsdyktighet, digital kompetanse og evne til å lære seg nye ting var på topp i Finland og Norge. I Danmark var det kundeforståelse, service og salg samt samarbeidsevne som ranket høyest. Det å kunne fremmedspråk og forstå andre kulturer var lavest ranket i alle tre land.

Finanssektoren i de nordiske landene sysselsetter omlag 200 000 mennesker. Alle finansinstitusjonene står overfor de samme utfordringer og muligheter med endret kundeadferd, digitalisering og robotisering.

Rapporten ble presentert på et fellesnordisk møte i Bergen torsdag 29. august.

Figurer: Topp fem kompetansebehov for finansansatte i hhv Norge, Danmark og Finland. Andel av respondentene som har valgt følgende kompetanser som en av topp fem viktigste kompetanser i næringen

Graf som viser de fem høyest prioriterte kompetansekravene i Norge
Graf som viser de fem høyest prioriterte kompetansekravene i Danmark
Graf som viser de fem høyest prioriterte kompetansekravene i Finland

Digitalisering og endrede kundepreferanser endrer kompetansebehovene

KOMPETANSESJEKKEN 2019: Finans Norge gjennomfører årlig en undersøkelse om næringens kompetansebehov. Årets undersøkelse bekrefter i tidligere funn om at næringen har et økende behov for kompetanse på teknologi - i sterk konkurranse med resten av...