Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal

Statistikken viser utvikling i antall forsikringer og premievolum fra tilsvarende kvartaler i 2018 og 2017. Her vises også markedsandelen for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring.

Markedsandeler 2.kvartal 2019

Gjensidige

25,5 %

If Skadeforsikring

21,2 %

Tryg

13,1 %

Fremtind

13,9 %

Øvrige

26,3 %