Fortsatt stabil gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fortsatt stabil gjeldsvekst

K2 juni. Graf.

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,7 prosent i juni, ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at veksten avtok marginalt for husholdningene, mens den økte noe for ikke-finansielle foretak. For kommuneforvaltningen ble det ingen endring i veksttakten i perioden.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 5 903 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Marginalt ned for husholdningene

Norske husholdningers gjeldsvekst ble redusert med en tidel til 5,5 prosent i juni. Veksten har avtatt noe de siste månedene og befinner seg godt under forrige toppnivå i mai 2017 på 6,7 prosent. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 550 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Økt gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene steg betydelig mellom februar 2017 og april 2018 (se figur). Siden toppen på 7,8 prosent har veksten falt tilbake. I juni steg imidlertid veksten fra 5,6 prosent til 5,8 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 822 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak ble redusert med to tideler til 5,7 prosent i juni. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 768 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig økte tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån fra 2,3 prosent til 3,5 prosent i mars.