En viktig og grønn dag for norsk ekspertise

Gå til hovedinnhold
Publisert:

En viktig og grønn dag for norsk ekspertise

I dag ble det kjent at staten via Enova støtter Equinors planer for å bygge ut et havvindprosjekt med kapasitet til å produsere 88 megawatt strøm og gi utslippsreduksjon på 200.000 tonn CO2. Beslutningen om å støtte prosjektet og således realisere det, blir møtt med sterk støtte fra Harald Solberg, adm. direktør i Rederiforbundet og Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge. 

Illustrasjon på bærekraftige energikilder; vindmølle og solcelleanlegg

Enovas støtte til Equinors offshore havvindprosjekt, gir reduksjon i klimautslipp som monner. I tillegg markerer det startskuddet på noe som kan bli en ny norsk eksportartikkel: eksport av offshoreteknologi anvendt på nye områder.

Dette anlegget vil bli det første i sitt slag i verden. Prosjektet døpt Hywind skal, i motsetning til andre realiserte havvindparker, bygges på flytende betongunderstell som skal forankres med 800 meter lange kjettinger i havbunnen. 

Støttes av Rederiforbundet og Finans Norge

Beslutningen om å støtte prosjektet og således realisere det, blir møtt med sterk støtte fra Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet og Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. 

– Havvind er fremdeles i en tidlig fase, og kostnadene er høyere enn for landbaserte vindprosjekter, sier Kreutzer. 

– Men, det er grunn til å forvente en fallende kostnadskurve fremover slik vi har observert innen landbasert vind og solkraft, sier han. 

Verdensledende

Norsk olje og gassindustri er verdensledende i å utvikle nødvendig teknologi og bygge ut fossile prosjekter på store havdyp. Å anvende denne teknologien i andre og grønne prosjekter, kan gi store muligheter for eksport av norsk ekspertise og kunnskap i mange år fremover. 

– Norge har med sin verdensledende posisjon innen maritim og offshore fremragende muligheter til å tilby teknologi, produkter, tjenester og finansielle løsninger til et internasjonalt marked, sier Harald Solberg. 

– Derfor er det gledelig at verdens største vindpark til havs nå kan realiseres i Norge, og kan fungere som en demonstrasjon av norsk kompetanse, og en mulighet for ytterligere teknologiutvikling med etablering av et hjemmemarked, poengterer direktøren i Rederiforbundet. 

Klok beslutning

Kreutzer ledet Regjeringens ekspertutvalg som så på utvikling av grønn konkurransekraft innenfor alle deler av norsk næringsliv. Han mener dette er en klok beslutning av regjeringen.  

– Dette kan bli et eksempel på målrettet utvikling av grønn konkurransekraft i praksis, understreker Kreutzer.