08

Gå til hovedinnhold

08

Vi søker erfaren analytiker

Finans Norge søker erfaren analytiker til område Bank og kapitalmarked. Området har ansvar for organisasjonens arbeid med finansiell stabilitet, bankregulering, makroovervåkning og kapitalmarkeder. Søknadsfrist 20. september.

Skadestatistikk for første halvår er klar

Erstatningene i første halvår er 21,7 milliarder kroner (eks. naturskader). Sammenlignet med første halvår i fjor, er det en økning på fire prosent. Økningen skyldes i hovedsak økte erstatninger på motorkjøretøy, personprodukter og reiseforsikring.

Fintech på Oslo Innovation Week

I slutten av september arrangeres Oslo Innovation Week og i den forbindelse arrangeres Norges første internasjonale samling innen bærekraftig finans, og verdens første symposium innen transformerende teknologier innen finans.

Hånd, tekologi, illustrasjon.
25. september arrangeres Norges første internasjonale samling innen bærekraftig finans og verdens første symposium innen transformerende innen finans.

Ti spørsmål om negative renter

Flere land i Europa opplever at rentenivået er negativt. Også i Norge er rentenivået svært lavt, og enkelte spekulerer i om vi også her i landet kan få oppleve negative renter. Hvordan vil dette slå ut, og hva slags praktiske følger vil det ha? Her er ti...

Tegning av sedler

Rekordstor deltakelse på Finans Norges Arendalsarrangementer

Arendalsuka har utviklet seg til å bli Norges største politiske møteplass siden etableringen i 2012, og for femte år på rad deltok Finans Norge med både Finanskafé, finanskveld, frokostmøte og UNG-arrangement. I tillegg var Finans Norge-medarbeidere med i e...

Bilde av et av debattpanelene under Finans Norges Finanskafe under Arendalsuka 2019
I år ble flere av debattene fra Finanskafeen livesendt på Facebook

En viktig og grønn dag for norsk ekspertise

I dag ble det kjent at staten via Enova støtter Equinors planer for å bygge ut et havvindprosjekt med kapasitet til å produsere 88 megawatt strøm og gi utslippsreduksjon på 200.000 tonn CO2. Beslutningen om å støtte prosjektet og således realisere det, blir...

Illustrasjon på bærekraftige energikilder; vindmølle og solcelleanlegg

10 mål som bør legges til grunn for en god økonomiopplæring

Finans Norge har lenge arbeidet for at elevene skal få mer systematisk opplæring i personlig økonomi. Det siste utkastet til læreplaner er ambisiøst, og det kan bli krevende å gjennomføre. Finans Norge har derfor formulert 10 mål som vi mener bør legges til grunn for en god økonomiopplæring. Det skriver Hilde E. Johansen i siste utgave av fagbladet Utdanning. Les hele...

Styringsrenten uendret

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 %. Ifølge sentralbanken er renteutsiktene lite endret siden forrige rentemøte, men risikobildet internasjonalt gir usikkerhet om den videre utviklingen i styringsrenten.

Fra pengepolitisk rapport. Foto.

Overraskende sterk økning i folks økonomiske optimisme

På tross av internasjonal uro som handelskrig, uavklart Brexit, børs- og valutauro samt økt rentenivå i Norge, stiger fremtidsoptimismen markert ifølge Forventningsbarometeret for 3. kvartal. Økningen er bredt forankret, og hovedindikatoren ligger på et høy...

Illustrasjonsbilde av en dame som tegner en pil som går oppover
Foto: Shutterstock

Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal

Statistikken viser utvikling i antall forsikringer og premievolum fra tilsvarende kvartaler i 2018 og 2017. Her vises også markedsandelen for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring.

Mest kortbruk til nå i år

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i juli ble utført 174,4 millioner kortkjøp, en vekst på 4,7 prosent i forhold til juli 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 59,7 milliarder kroner, en økning på 4,5 prosent sammenlignet med samme måned ...

Illustrasjonsbilde av en bunke med betalingskort
Foto: Shutterstock

Skadeanslag på 50 millioner kroner i Jølster for bygningsskader

Jordskredene i Jølster sist uke gjorde omfattende skade, særlig på infrastrukturen, og en person er antatt omkommet. Samtidig ble de materielle skadene på hus og andre bygninger mindre enn fryktet totalt sett. Foreløpige anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool viser skader for rundt 50 millioner kroner.

Øker bemanningen for å avdekke hvitvasking

Den nye hvitvaskingsloven har ført til at flere banker har økt bemanningen i arbeidet for å avdekke kriminalitet og mistenkelige transaksjoner.

Gransker dokument med forstørrelsesglass
Det er knapt et år siden den nye hvitvaskingsloven trådte i kraft, og flere banker har doblet bemanningen for å stå sterkere i arbeidet mot kriminalitet og mistenkelige sanksjoner.

Vil du lede arbeidet med robot-rådgivning?

Finansnæringen skal, som den første i verden, etablere en autorisasjonsordning for robotrådgivere. Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut) har derfor opprettet en ny stilling som Program Manager. Hovedoppgaven blir å lede FinAuts satsing rettet mot digitale kundeløsninger, og etablere en autorisasjonsordning for digital rådgivning. Les utlysningen på FINN.no

Fortsatt stabil gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,7 prosent i juni, ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at veksten avtok marginalt for husholdningene, mens den økte noe for ikke-finansielle foretak. For kommuneforvaltning...

K2 juni. Graf.