Ny statsminister i Storbritannia kan øke sannsynligheten for hard Brexit

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny statsminister i Storbritannia kan øke sannsynligheten for hard Brexit

Når Boris Johnson blir ny statsminister i Storbritannia er det viktig å konstatere at forberedelsene for finansnæringens evne til å håndtere en hard Brexit er godt i gang. Løsninger er laget for å forhindre finansiell ustabilitet. Men en hard Brexit vil likevel innebære utfordringer og markedet for tjenester vil møte en ny virkelighet. Norske virksomheter bør tenke gjennom hvordan Brexit påvirker deres virksomhet og forberede seg for dette.

skilt med piler brexit og eu

I dag telles stemmene og resultatet av valg til ny partileder i det britiske konservative partiet offentliggjøres. De 180 000 medlemmene har sagt sin mening, og de mener at det er Boris Johnson som bør lede Storbritannia inn i fremtiden. Johnson tar over som britisk statsminister når Theresa May går av.

Brexit-forhandlinger i Brussel

Boris Johnson har lovet å reise til Brussel for å forhandle fram en bedre avtale og mislykkes han med det går Storbritannia ut av EU uten en avtale den 31. oktober. EU ser ikke muligheter for en bedre avtale. Den påtroppende presidenten for EU-kommisjonen, Ursula van der Leyen, har imidlertid antydet at en ny utsettelse kan være mulig.

Større sannsynlighet for hard Brexit

For å være minister i en regjering ledet av Boris Johnson, må du støtte forslaget om hard Brexit 100 prosent. Finansminister Philip Hammond kommer derfor ikke til å fortsette, og han kommer til å få følge av flere andre i den sittende regjeringen. Det synes dermed klart at:

  • sannsynligheten for en hard Brexit har økt
  • den innkommende britiske regjeringen vil måtte hentes fra gruppen av hard brexiteers.

Dermed kommer det til å være mangel på uliktenkende i regjeringen, noe som generelt ikke er særlig bra, og som kan bidra til at motforestillingene i Brexit-prosessen helt blir borte.

Finansnæringen godt forberedt

Arbeidet med å legge til rette for rammebetingelsene for finansnæringen ved en hard Brexit ble gjennomført før den opprinnelige Brexit-dagen, 29. mars. Det at over 90 prosent av clearingen av rente- og valutaderivater i de europeiske markedene skjer i London innebar at effektene av en hard Brexit for disse markedene måtte ryddes av veien. Dette ble gjort gjennom å sette på plass midlertidige tiltak. En rekke andre beredskapstiltak ble også forberedt, og listen over tiltak som er akkumulert gjennom året er etterhvert blitt ganske lang. Samtidig har EU-kommisjonen og europeiske tilsynsmyndigheter hele tiden understreket hvor viktig det er for finansinstitusjoner å ha oversikt over de Brexit-tilknyttede risiki de har i sin virksomhet. Dette ikke minst fordi det har vist seg at mange selskaper i Storbritannia og selskaper som handler med Storbritannia, er mindre forberedt enn ønskelig.

Forholdet mellom Norge og Storbritannia påvirkes av en hard Brexit

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner. Det innebærer at det er mange kontakter mellom virksomheter i Norge og i Storbritannia som kan påvirkes av en hard Brexit. Det er viktig at norske virksomheter har tenkt igjennom hva som kan skje, og at de analyserer hva det kan bety for dem rent økonomisk og at de handler. Dette ble diskutert i Finanslunsj med Fåne og Staavi i mars i år.

Storbritannia nærmer seg resesjon og både politisk og økonomisk finnes det mange utfordringer på veien fram.