Krav til utlånspraksis for salgspantlån til forbrukere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Krav til utlånspraksis for salgspantlån til forbrukere

Finanstilsynet sendte 26. april 2019 et brev til styrene i flere finansforetak. Brevet skjerper kravene til utlånspraksis for salgspantlån til forbrukere, og har følgelig stor betydning for Finans Norges medlemmer.

Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening møtte 20. juni Finanstilsynet for å diskutere Finanstilsynets brev av 26. april om salgspantlån.

I etterkant av møtet sendte Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening et oppsummerende brev til Finanstilsynet. I brevet bekrefter vi de avklaringer som Finanstilsynet ga i møtet, samt gjentar og understreker de synspunktene vi ga.

Begge brevene er nedenfor tilgjengelige som pdf-filer.