Finanstilsynet med nytt rundskriv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynet med nytt rundskriv

Finanstilsynet publiserte 28. juni rundskriv 19/2019 med Finanstilsynets retningslinjer for gjenopprettingsplaner for banker og kredittforetak, herunder holdingforetak i finanskonsern og finansieringsforetak som inngår i finanskonsern. 

Etter finansforetaksloven § 20-5 har disse foretakene plikt til å utarbeide gjenopprettingsplaner. I rundskrivet fastsetter Finanstilsynet de nærmere krav til innhold til slike planer. De angir også retningslinjer for hvilke finansforetak som blir underlagt forenklede krav til slike gjenopprettingsplaner.