07

Gå til hovedinnhold

07

Blogg: Men BankID-en min får du aldri

BankID er en fantastisk oppfinnelse som gjør hverdagslivet enklere. BankID er mitt digitale "jeg". Men, BankID må ikke deles! Forbrukerpolitisk direktør skriver om BankID og tillit og ansvar i sin blogg. 

Bilde av Gry Nergård

Yrkesskader – Hvem rammes og hvordan rammes de?

Yrkesskaderapport for 2019 med oppdatert og detaljert informasjon om norske yrkesskader. Rapporten inneholder blant annet informasjon om hvilke yrkesgrupper og næringsgrupper som rammes oftest, og hvilke yrkesulykker og yrkessykdommer som er de vanligste. Kunnskap om hvorfor yrkesskadene oppstår, gir grunnlag for gode og målrettede skadeforebyggende tiltak.

950 millioner kortkjøp til hittil i år

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i juni ble utført 174,2 millioner kortkjøp, en reduksjon på 0,5 prosent i forhold til juni 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 58,9 milliarder kroner, en nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med samme...

Hånd som holder kredittkort, foto. Shutterstock.
I juni ble det utført 174,2 millioner kortkjøp, noe som er en reduksjon på 0.5 prosent sammenlignet med juni i 2018. Foto: Shutterstock.

Uten bilforsikring er du ute å kjøre i sommer

Du legger vel ikke i vei på bilferie uten å ha forsikringen i orden? Hvis du skaffer deg bil en fredag, må du ikke vente til mandag med å kjøpe forsikring .

Kø. Biler. Foto.
Skal du på bilferie i sommer? Da må du ha forsikringen i orden, hvis ikke kan det koste deg dyrt.

Bankene og myndighetene er enige om mye

I et leserinnlegg i Aftenposten torsdag 4. juli svarer Finans Norges Erik Johansen Aftenpostens Øystein K. Langberg, hvor Johansen peker på at det er både viktig og riktig at departementet nå legger til rette for likere konkurransevilkår. Les hele innlegget her. 

Mangel på IT-kompetanse

KOMPETANSESJEKKEN 2019: 9 av 10 finansbedrifter forventer at digitaliseringen av forretning og samfunn vil stille høyere krav til kompetanse fremover. Næringen etterspør mer kompetanse på teknologi og digital forretningsutvikling – i sterk konkurranse med resten av arbeidslivet. 

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt

Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som forsterker og konkretiserer arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Kompetansepolitikken i endring

Måten vi bygger kompetanse er i endring. Kontinuerlig kompetansepåfyll i arbeidslivet og livslang læring blir viktigere. Dette krever et tettere samarbeid mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter. Finans Norge jobber nå med innspill til...

Skoleklasse med lærer. Foto.
Regjeringens nye kompetansereform er svært viktig for Finans Norge, da finansnæringen særlig er opptatt av livslang læring i arbeidslivet og arbeidsrelevans i høyere utdanning.

Krav til utlånspraksis for salgspantlån til forbrukere

Finanstilsynet sendte 26. april 2019 et brev til styrene i flere finansforetak. Brevet skjerper kravene til utlånspraksis for salgspantlån til forbrukere, og har følgelig stor betydning for Finans Norges medlemmer.

Finanstilsynet med nytt rundskriv

Finanstilsynet publiserte 28. juni rundskriv 19/2019 med Finanstilsynets retningslinjer for gjenopprettingsplaner for banker og kredittforetak, herunder holdingforetak i finanskonsern og finansieringsforetak som inngår i finanskonsern. 

Forbud mot handel med sveitsiske aksjer

Så skjedde det. I dag - mandag 1. juli - står sveitsiske børser uten bedømning som ekvivalente til EU. Som svar har regulerende myndigheter i Sveits forbudt handel med sveitsiske aksjer på europeiske børser. Indre markeds-aktører kan risikere bøter eller opp til tre års opphold i sveitsisk fengsel hvis de bryter dette forbudet, skriver Ellen Bramness Arvidsson i et...