Viktige EU-forslag innen bærekraftig finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktige EU-forslag innen bærekraftig finans

Nye rapporter og anbefalinger fra EU-kommisjonen og en teknisk ekspertgruppe  er nylig lagt fram, og de danner et viktig grunnlag for arbeidet med bærekraftig finans. 

EU-kommisjonen har nylig publisert nye retningslinjer for klimarapportering. I tillegg har den tekniske ekspertgruppen (TEG) kommet med flere sentrale rapporter og anbefaling til klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter, en EU-standard for grønne obligasjoner samt et system for klimareferanser.

Rapportene og anbefalingene er viktige initiativ innen arbeidet med bærekraftig finans. Særlig arbeidet med klassifiseringssystemet («taksonomien») vil være en viktig bærebjelke når finansnæringen skal vurdere hvilke aktiviteter og næringer som skal anses som bærekraftige.

Finans Norge vil nå gå i gang med å se nærmere på vurderingene som er gjort og forslagene som er fremmet. EU-kommisjonen arrangerer 24. juni et dialogmøte for interessenter hvor Finans Norge vil delta.