Undersøkelse om cyber- og informasjonssikkerhet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Undersøkelse om cyber- og informasjonssikkerhet

For femte år på rad undersøker PWC nivået på cyber- og informasjonssikkerhet i norsk næringsliv. Finans Norge oppfordrer folk i medlemsbedriftene som jobber med denne typen spørsmål til å delta i undersøkelsen.

På egen nettside skriver PWC at undersøkelser viser at trusselen fra cyberkriminalitet er en stigende bekymring blant næringslivsledere. Vi håper derfor at du, ved å besvare undersøkelsen, vil være med på å prege debatten og bidra til å gi et korrekt bilde av næringslivets modenhet innenfor cyber- og informasjonssikkerhet.

Til undersøkelsen (hos PWC)

Spørsmålene er tilpasset to målgrupper:

  • Medlemmer av ledelsen (f.eks. CEO, CFO, CIO, CCO og CTO) - tar ca. 7 min.
  • Sikkerhetsansvarlige og sikkerhetsmedarbeidere (f. eks. CISO, IT ledere, internrevisorer, jurister, compliance medarbeidere, driftsledere, sikkerhetsspesialister, sikkerhetskoordinatorer, IT medarbeidere etc.) - tar ca. 15 min.

Resultatene fra fjorårets undersøkelse finner du her (PWC.no)