Skadestatistikk 1. kvartal: Dyrere bilskader og store branner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadestatistikk 1. kvartal: Dyrere bilskader og store branner

Erstatningene for landbasert forsikring i 1. kvartal i år var på 11,4 milliarder kroner, en økning på 800 millioner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Økningen er størst på motorkjøretøy og brannskader på næringsbygg. Porteføljen vokste mye på behandlingsforsikring, som nå gjenspeiler seg i erstatningsutviklingen hittil i år.

Motorkjøretøy

På motorkjøretøy er antall meldte skader på samme nivå som i fjor, mens erstatningsbeløpet økte med 7 prosent til 4,378 mrd. kr. Erstatningene økte mest på kasko. Men det var også en liten økning på tyveri – både av og fra bil. Antall glasskader er redusert, men erstatningene har likevel økt med nesten 10 prosent fra i fjor til samme tid.  

Avfallsanlegg

Økningen av brannerstatning på næringsbygg ble på hele 44 prosent fra i fjor; hittil i år er brannerstatningene på 773 mill.kr. Dette skyldes enkelte store skader på avfallsanlegg, blant annet på Gjøvik i mars i år.

Rekordhøye reiseerstatninger

Reiseerstatningene har på nytt nådd nye høyder. Det viser tall fra forsikringsselskapene og Finans Norge for de tre første månedene i år. Erstatningene er på nesten 660 millioner kroner etter første kvartal og øker med 16 prosent sammenlignet med samme...

Mann med krykker i strandkanten.
Rundt halvparten av reiseerstatningene gjelder folk som blir syke. Foto: Adobe Stock Photo