Skadeforsikringsselskaper går inn i Nordic Financial CERT

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadeforsikringsselskaper går inn i Nordic Financial CERT

Cyberkriminalitet er den raskest voksende trusselen mot finansnæringen. Nå blir skadeforsikringsselskapene med i kampen mot hackerne.

Cyberkriminalitet utgjør en av de største sikkerhetstruslene mot finansnæringen i dag. I den forbindelse etablerte bank- og livdelene av Finans Norge i 2013, FinansCERT Norge AS for å ha en effektiv håndtering av felles IT-sikkerhetshendelser, en arena for trygg deling av informasjon, og koordinering av felles tiltak. I tillegg bygges det relasjoner til myndigheter og internasjonale partnere.

I 2017 slo finansnæringen i Norge seg sammen med sine nordiske kollegaer for å danne en slagkraftig nordisk enhet, Nordic Financial CERT – resultatet er over 220 medlemmer fra alle 5 nordiske land.  Tidligere har bankvirksomhet vært de dominerende medlemmene, men nå er det også åpnet opp for at skadeforsikringsselskaper.

– At skadeforsikring nå kommer med i fellesskapet er bra – det styrker skadeselskapenes evne til å møte trusselen og forsvare seg mot cyberangrep og cyberkriminalitet.  I tillegg så styrker det fellesskapet i Nordic Financial CERT – jo flere som er med, jo sterkere er vi som gruppe – og her gjelder det å stå skulder ved skulder.  Dette er noe som vil være svært positivt og viktig for hele næringen i møte med cyberkriminalitet, sier Morten Tandle, leder for Nordic Financial CERT.

Nordic Financial CERT: Finansnæringens forsvar mot dataangrep

Logo Nordic Financial CERT

Finansnæringens spesielle situasjon som viktig digital infrastruktur, gjør at næringen må kunne slå tilbake dataangrep. Derfor har næringen i hele Norden gått sammen om et felles operasjonssenter for å ligge ett skritt for...