PSD 2-direktivet tatt inn i EØS-avtalen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

PSD 2-direktivet tatt inn i EØS-avtalen

Bilde av tre EU-flagg og teksten "EØS-avtalen 25 år"

PSD 2 er EUs direktiv som regulerer betalingstjenester i det indre marked. Tilsvarende norske regler trådte i kraft 1. april i år, men først nå er direktivet også tatt inn i EØS-avtalen.

Torsdag 13. juni var det møte i EØS-komiteen i Brussel. Møtet markerte nok et steg i å minske etterslepet i innlemmelse av rettsakter på det finansielle området i EØS-avtalen når EUs reviderte betalingstjenestedirektiv PSD 2 ble tatt inn. I påvente av dette har norske myndigheter tidligere fastsatt regler som gjennomfører de offentligrettslige delene av direktivet, samt de viktigste privatrettslige delene. Disse reglene trådte i kraft i Norge 1. april 2019.  

Likeverdige deltakere i det indre markedet

– Når direktivet nå er tatt inn i EØS-avtalen, sikrer vi at norske banker og betalingsforetak er likeverdige deltakere med tilsvarende aktører fra andre land i det indre marked for betalingstjenester. Vi er godt fornøyde med at denne delen av prosessen nå er i havn, sier Finans Norges internasjonale direktør Ellen Bramness Arvidsson.

– Inkluderingen av PSD 2 i EØS-avtalen innebærer at tjenester kan tilbys på likt grunnlag i hele det indre markedet. Konkurransen er hard, men det har vært jobbet for dette fra næringens side i lang tid og flere av de norske tjenestene burde være interessante for andre land, sier Jan Digranes, direktør for betalingsformidling og digitalisering i Finans Norge.