Oppdaterte e-bankavtalevilkår for fullmakttjenester levert av banken (PSD2)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Oppdaterte e-bankavtalevilkår for fullmakttjenester levert av banken (PSD2)

Finans Norge har oppdatert e-bankavtalevilkår for fullmakttjenester levert av banken. De nye avtalevilkårene legger til rette for at banken kan tilby fullmakttjenester i samsvar med forskrift om betalingstjenester (PSD2).

I rundskriv nr. 6/2019 PSD2 - Oppdaterte e-bankavtalevilkår for fullmakttjenester levert av banken gis det en kortfattet oversikt over oppdateringene i e-bankavtalen (forbruker og næring). Endringene legger til rette for at bankene kan tilby fullmakttjenester til kundene.

Endelige mønstervilkår uten endringsmarkering

Som omtalt i rundskriv nr. 5/19 PSD2 - ikrafttredelse og endringer i kontoavtalene har Finanstilsynet gitt kontotilbydere frist til 15.06.2019 for tilgjengeliggjøring av produksjonsgrensesnitt i forbindelse med søknad om fritak fra reserveløsning. Det antas at den enkelte bank kan ønske å gi kundene samlet informasjon om PSD2 og mulighetene PSD2 medfører. Dersom den enkelte bank ønsker å tilby fullmakttjenester og ønsker å informere kundene om tilbudet i forbindelse med eventuell informasjon om produksjonsgrensesnitt, kan banken også informere om disse nye vilkårene i e-bankavtalen.

I de nye vilkårene gis det utfyllende informasjon om plikter og rettigheter ved bruk av fullmakttjenester, i samsvar med forskrift om betalingstjenester. Vilkårene gir detaljert informasjon av hensyn til opplysningsplikten etter finansavtaleloven § 15 annet ledd bokstav b.

I tillegg til endringene om fullmakttjenester levert av banken er det innarbeidet presiseringer i punktet om kode og sikkerhetsprosedyre. Vilkårene gir nå ytterligere informasjon om kontohavers plikter til å beskytte kode/personlig sikkerhetsanordning og plikt for kontohaver å melde til banken ved tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av mobil enhet som e-banktjenesten er knyttet til.

I rundskrivet argumenteres det for at endringene kan settes i kraft umiddelbart, uten krav til 2 måneders varsel etter finansavtaleloven § 18 annet ledd.

PSD2 eller betalingstjenestedirektivet - spørsmål og svar

13. januar 2018 ble PSD2 (Revised Payment Services Directive) innført. Dette er et EU-direktiv som regulerer betalingsformidlingen i EU og EØS. Direktivet kan føre til store endringer når det gjelder betalingstjenester i Europa. I Norge fikk kundene tilgang...

Illustrasjonsbilde betalingsformidling. Foto.
Foto: Rassco/Shutterstock