Nytt samhandlingsprosjekt gir enklere overgang ved arbeidsavklaring og uførhet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt samhandlingsprosjekt gir enklere overgang ved arbeidsavklaring og uførhet

Odd Arild Grefstad (t.v.) og Vivi Gevelt fra Storebrand orienterer NAV-direktør Sigrun Vågeng, Finans Norge-sjef Idar Kreutzer og digitaliseringsminister Nikolai Astrup om hvordan forsikringsselskapet har digitalisert oppgjørsprosessen for folk som søker uførepensjon.

Et nytt samhandlingsprosjekt mellom det offentlige og forsikringsselskapene vil forenkle overgangen for folk som må over til arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. I disse dager vil en ny digital løsning være i drift som vil sikre rask og sikker overføring av data mellom NAV og forsikringsselskap rundt arbeidsavklaringspenger.

Etter sommeren 2019 vil informasjonsutveksling om uføretrygd stå for tur. Prosjektet involverer i første omgang NAV, Storebrand, DNB, KLP, Altinn/Brønnøysundregistrene, Difi og finansnæringens infrastrukturselskap Bits.

Når man har vært sykemeldt mer enn ett år går man over på arbeidsavklaringspenger, noe som betyr kraftig fall i inntekt. Mange er forsikret for slike sykdomssituasjoner, gjennom sin pensjonsordning hos arbeidstaker. Men saksbehandlingen hos NAV er manuell og kommunikasjonen mellom NAV og forsikringsselskapet går med sneglepost. I mellomtiden må personen dette gjelder klare seg med et langt lavere beløp i måneden enn vanlig lønn.

Stor økonomisk konsekvens for enkeltmennesker

Enkelte opplever en reduksjon på mellom 30 og 40 prosent i månedlig utbetaling i overgangen fra lønn til arbeidsavklaringspenger, og har man en inntekt over 582 000 kroner (6 ganger folketrygdens grunnbeløp – pt) blir dette maksbeløpet som avklaringspengene blir beregnet ut fra.

Redningen er tilleggsutbetaling fra forsikringsselskapet og at denne starter opp så raskt som mulig etter overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger.

Det nye samhandlingsprosjektet, som er en del av det store digitaliseringsprosjektet DSOP mellom det offentlige og finansnæringen, leverte sluttrapport fra planleggingsfasen oktober 2018 med anbefaling om å videreføring. Først ut er overføring av data rundt arbeidsavklaringspenger. Fase to er uførhet.

Dagens situasjon er vanskelig

DNB, som er et av pilotselskapene som er med, har spurt kunder som har vært i denne situasjonen om deres erfaringer. Eksempler på tilbakemelding fra kunder vitner om at mange har oppfattet dette som en vanskelig fase;

– Det er ikke enkelt å finne riktig side, hverken på NAV eller i nettbanken, og finne frem til den informasjon en trenger. Hvor skal du melde? Linken som jeg til slutt fant, var ikke helt passende. Og jeg forstod heller ikke ut fra nettbanken hvilken link jeg skulle bruke til å melde inn endring. Fant det til slutt, men teksten passet ikke med det jeg ville.

– Masse av informasjonen jeg sendte til NAV måtte jeg sende til forsikringsselskapet også. Synes det er litt dumt å sende inn ting flere steder, flere ganger, det tar jo ganske lang tid og alle ting husker jeg ikke helt av meg selv uten å sjekke dokumenter og sånn.

Redusert saksbehandlingstid

Når selskapene sender en manuell forespørsel til NAV er kapasiteten ved det enkelte NAV kontor som er avgjørende for når selskapene får svar.

I de fleste saker vil det ta minimum 14 dager fra det sendes en henvendelse til NAV før svar er mottatt. Erfaring viser at det i de fleste tilfeller må purres på svar.

Ved å bruke en løsning for digital samhandling vil forsikringsselskapene og NAV øke effektiviteten i saksbehandlingen, og selskapene vil mye raskere kunne behandle søknader om utbetaling av forsikring for kunder, sier prosjektleder Sigurd Thingsaker i Bits.

Sikrere informasjonsutveksling

I dag foregår all informasjonsutveksling mellom NAV og forsikringsselskapene per post og selskapene blir sittende med langt flere data på kundene enn de strengt tatt trenger. Dette innebærer risiko for at sensitive opplysninger kan komme på avveie. Digital samhandling vil i mye større grad sikre personvernsikkerheten til kundene, og sikrer at alle bestemmelser på dette området overholdes. NAV vil kun dele de data som forsikringsselskapene må ha for å kunne behandle saken, og selskapene unngår å motta overflødig informasjon

Informasjon overføres kun etter samtykke fra kunden og overføringen av data mellom NAV og livselskap vil skje i krypterte kanaler.

Store samfunnsmessige gevinster

Årlig vil det spares i størrelsesorden 25 MNOK fordelt på livselskapene, NAV og brukeren/kunden

Det tilrettelegges for at de andre livselskapene skal kunne koble seg på etter endt pilotperiode. Slik det ser ut nå vil dette bli i siste halvdel av 2019.