Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert. Juni-utgaven inneholder 76 artikler om en rekke ulike finansregulatoriske temaer. I dette nummeret kan du lese om de mange myndighetstiltakene innenfor forbrukslån, tre nye rundskriv fra Finanstilsynet om klageordninger, finansagenter og hvitvasking, samt tilsynets undersøkelse om gjennomføring av MiFID II. 

Det gis også en oversikt over nye rettsakter på finansområdet som EU har vedtatt våren 2019. I tillegg omtales en rekke viktige høringer innenfor både bank og forsikring.  

Finansrett gir deg nytt om rammebetingelser for finansnæringen fire ganger årlig. Det er ment som et tilbud til ledere i finansbedriftene, advokater og andre spesialister i og utenfor næringen, som trenger å holde seg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen.

Artiklene gjelder både utviklingen i Norge (aktuelle lov- og forskriftssaker, høringssaker, nye rundskriv fra myndighetene, bransjeavtaler mv.) og i EU/EØS (utviklingen av nye direktiver/forordninger og retningslinjer fra de europeiske tilsynsorganene (ESA-ene) ).

Carl Flock

Carl Flock

juridisk direktør/advokat

934 53 357 Carl.Flock@finansnorge.no