Norges Bank blir administrator for Nowa

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank blir administrator for Nowa

Norges Bank og Finans Norge har blitt enige om at Norges Bank overtar som administrator for Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) fra 1. januar 2020.

Nowa ble etablert i 2011 og viser gjennomsnittsrenten på gjennomførte usikrede lån mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag. Nowa er en viktig kilde til informasjon om gjennomføringen av pengepolitikken og likviditetssituasjonen i markedet. Renten benyttes også i noen grad som referanserente for finansielle kontrakter.

Med videreføring av dagens organisering ville Nowa fra årsskiftet bli omfattet av krav i EUs forordning om finansielle referanseverdier. Dette ville gi behov for vesentlige og kostnadsdrivende reformer. Samtidig går utviklingen internasjonalt i retning av at sentralbankene tar ansvaret for de transaksjonsbaserte overnatten-rentene.

Med dette vil Finans Norges ansvar for Nowa-regelverket overføres til Norges Bank. Norges Bank vil fortsatt ha ansvar for beregning og publisering av Nowa. Frem mot årsskiftet vil Norges Bank utarbeide og publisere regelverk for Nowa og rammeverket for beregning og publisering som skal gjelde fra 1. januar 2020.

Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average

Nowa - the Norwegian Overnight Weighted Average – er definert som et veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag. Reglene for Nowa fastsettes av Finans Norge og kalkuleringsagent er Norges Bank.