Nå kommer gjeldsregistrene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nå kommer gjeldsregistrene

Klipp fra nettsidene. Foto.

Fristen for bankene å levere informasjon til gjeldsregistrene går ut mandag 1. juli. Mange av de største vil være inkludert i registrene allerede da.

Alle aktører med konsesjon for å gi usikret gjeld, er pliktige til å levere informasjon om sine inngåtte låneavtaler og rammelånavtaler til begge selskapene som har konsesjon og har operative gjeldsregistre. Aktørene står deretter fritt til å velge hvilket register de henter informasjon ut fra. Fristen for å levere informasjon går ut mandag 1. juli.

De to selskapene som har varslet at de vil være operative er Gjeldsregisteret som Evry står bak (gjeldsregisteret.com) og Norsk Gjeldsinformasjon som Finans Norge Servicekontor står bak (norskgjeld.no).

Gjeldsregisteret (Evry) åpnet sine sider onsdag denne uken, Norsk Gjeldsinformasjon (Finans Norge) åpner sin portal mandag.   

– De aktørene som har vært gjennom en tidlig testfase og produksjonstestfase, vil være søkbare allerede fra 1. juli, opplyser Svein Ove Karstensen, daglig leder av Norsk Gjeldsinformasjon. Nå jobbes det intenst med at alle aktørene skal ha vært gjennom testfasene så raskt som mulig og gjøres søkbare i gjeldsportalen.

Et stort IT-prosjekt

Å lage en løsning for all usikret gjeld er et stort IT-prosjekt. Det inkluderer to ulike gjeldsportaler som skal motta informasjon, og antagelig opp mot 200 aktører som skal levere informasjon. Hos de leveringspliktige må hver enkelt IT-miljø sette opp sine kanaler mot gjeldsportalene slik at de blir søkbare i deres løsninger.

Det påhviler begge aktørene et særlig viktig ansvar knyttet til personvern, sikkerhet for at ikke data kommer på avveier og at informasjonen presenteres i henhold til lovverket.

– Vi vil inkludere stadig flere leveringspliktige så raskt som mulig etter at vi har gjennomført nødvendige testfaser. Vi regner med å kunne tilby en tilnærmet komplett oversikt i løpet av sommeren/høsten, sier Svein Ove Karstensen.

Et stort fremskritt

Finans Norge har jobbet lenge for å få på plass gjeldsportal. I utgangspunktet ønsket Finans Norge en portal som viser all gjeld, ikke bare usikret gjeld. Men de portalene som nå kommer er viktige fordi man har sett en for høy vekst av usikret gjeld i Norge. Veksten er riktignok på vei ned, men gjeldsportalene vil gi långiverne god og oppdatert informasjon om gjeld den enkelte søker allerede har og følgelig kan kredittprosessene bli bedre.

For den enkelte kan også gjeldsportalene være et nyttig redskap for blant annet å få oversikt over samlet gjeld eller rammegjeld man har. Mange tenker kanskje ikke på at man kan ha flere kredittkort i lommeboken med høye kredittrammer. Dette kan det være nyttig for den enkelte å selv gjøre et oppslag på. Oppslag fra privatpersoner vil være gratis. Men husk da at det forventes at alle aktørene er inkludert og vil vises frem i portalene i løpet av tredje kvartal.