Mangfold – fordi det lønner seg

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mangfold – fordi det lønner seg

For finansnæringen er det avgjørende å følge med på viktige utviklingstrekk, både for å kunne plukke morgendagens vinnere og ikke minst overleve selv i den globale konkurransen. De senere årene har internasjonale forskningsmiljøer vist at mangfold i ledelsen og blant de ansatte bidrar til økt innovasjon og bedre lønnsomhet. Derfor har Finans Norge satt mangfold på dagsordenen.

Pride/regnbue-flagg. Illustrasjon.
Mangfold lønner seg! Lørdag går Finans Norge sammen med NHO under parolen "Arbeidsliv for alle" i årets Pride-parade. Lyst til å gå sammen med oss?

Flere ledere i finansnæringen tar til orde for at mangfold er viktig, både blant ansatte, men også som kriterium for valg av samarbeidspartnere og underleverandører.

– De som ikke ser behovet for mangfold, vil komme dårligere ut i konkurransen om kunder og ansatte. Ansatte og ledere må speile kundemassen for å forstå kundene sine – spesielt i et marked som er i så rask endring, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Det er fortsatt en vei å gå

I fjor høst gjennomførte Finans Norge en undersøkelse som viste at bedriftene i hovedsak jobber for å bedre likestilling, ikke mangfold i bredere forstand, og at hovedtilnærmingen er å telle mangfoldet i bedriftene. Undersøkelsen bekrefter dermed at finansnæringen, som store deler av norsk næringsliv, har en vei å gå når det gjelder å utnytte mangfold som en ressurs.

Det siste året har Finans Norge hatt mangfold som tema på flere arrangementer, sist 30. april sammen med Seema som er Norges fremste kompetansemiljø innenfor ledelse av mangfold. På Konferansen Mangfoldsledelse 2018 var nærmere 100 personer fra ulike deler av arbeidslivet samlet for å lære mer om hvordan optimalt bruke potensialet som ligger i ulikhetene blant de ansatte.

Hvorfor mangfold? Det lønner seg!

35 prosent større sjanse for lønnsomhet over gjennomsnittet for bransjen (Kilde: McKinsey – Why diversity matters)

1,7 ganger større sjanse for å være innovasjonsledende innenfor eget fagfelt (Kilde: Josh Bersin 2016)

70 prosent større sannsynlighet for å nå ut til nye markeder (Kilde: Harvard Business Review, 2013 )

85 prosent av administrerende direktører sier at en mangfolds- og inkluderingsstrategi forbedrer resultatene. (Kilde: PwC, 18th Annual Global CEO Survey)

Selskaper med høy kvinneandel i både styre og ledelse gjør det bedre enn selskaper med lavere kvinneandel. (Kilde: Investing in gender equality 2019)

67 prosent ønsker seg en arbeidsplass med et bredt mangfold (Kilde: Glassdoor)