69 prosent av innbetalingene går til innskuddspensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

69 prosent av innbetalingene går til innskuddspensjon

Innbetalinger til innskuddsordninger øker, og er nå den dominerende pensjonsordningen i privat sektor.

Totalt ble det innbetalt 27 milliarder kroner til alle livsforsikrings- og pensjonsordninger i første kvartal 2019. Ved utgangen av kvartalet utgjorde den samlede pensjonskapitalen 1345 milliarder kroner.

Privat tjenestepensjon

Livsstatistikken fra første kvartal 2019 viser en nedgang i innbetalinger til ytelsespensjoner i privat sektor. På samme tid har innbetalingene til innskuddsordningene økt, og dette utgjør nå 69 prosent av all betaling til privat tjenestepensjon.

I privat sektor er innskuddspensjon i ferd med å ta over for ytelsespensjon. I første kvartal økte innbetalingen til innskuddsordninger med 14 prosent, og den er nå på 7.9 milliarder kroner. Innbetalingen til ytelsesordninger er blitt redusert med 11 prosent, og utgjør nå 2.8 milliarder kroner.

Pensjonskapitalbevis og egen pensjonskonto

Pensjonskapitalbevisene utgjør 90 milliarder kroner, noe som er en oppgang på 20 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Dette er bevis som stadfester de pensjonsrettigheter du har fra en tidligere innskuddsordning.

Ved at trenden i arbeidslivet dreier seg over mot stadig hyppigere skifter av arbeidsplasser, vil også antallet pensjonskapitalbevis øke. For å gjøre dette mer oversiktlig for den enkelte arbeidstaker foreslås det å samle disse pensjonskapitalbevisene i en egen pensjonskonto som vil følge den enkelte arbeidstaker fra arbeidsgiver til arbeidsgiver.

Liten økning i hybridordninger

Når det gjelder hybridordningen, altså ordningen som kombinerer egenskaper fra innskudds- og ytelsespensjon, er det opplevd en økning på 20 prosent i innskudd sammenliknet med samme periode året før.

Tross en slik økning utgjør innskuddene inn i hybridordninger fremdeles en svært liten andel av totale innskudd til pensjon i privat sektor.

Når det gjelder individuell pensjonssparing er det blitt betalt inn 272 millioner kroner, noe som er en økning på 33 prosent sammenliknet med første kvartal i fjor. Nå har kundene oppspart om lag 2 milliarder kroner i individuell pensjonssparing via livselskapene.

Tallene er samlet inn av Finans Norge fra deres medlemmer, og tallene dekker en stor andel av tjenestepensjon i Norge. Det som ikke er med i disse tallene, er staten og enkelte kommuner og bedrifter som har egne pensjonskasser.