Jobbvekst i finans for første gang på lenge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Jobbvekst i finans for første gang på lenge

Viser ting på skjerm til tre andre. Foto.
Nedgangen i antall sysselsatte finansnæringen kan være i ferd med å snu. Foto: .Shock/Adobe Stock Photo.

Etter flere år med fallende sysselsetting har jobbveksten så smått begynt å ta seg opp i finansnæringen. Nå jobber nærmere 48.000 personer i finans.

Målt i antall hoder er finansnæringen relativt liten og utgjør under to prosent av landets totale sysselsetting. Næringen nådde en topp på nærmere 70 000 sysselsatte i 1987-1988, men i forbindelse med bankkrisen tidlig på 1990-tallet falt sysselsettingen tilbake og har deretter variert rundt 50 000 personer. I denne perioden har det også skjedd en omfattende automatisering og digitalisering av arbeidsoppgaver, hvor forretningsmodeller er endret.

Nedgang etter finanskrisen

I årene etter finanskrisen har det vært en sammenhengende nedgang i sysselsettingen i næringen. Det er fremdeles drøyt 5000 færre sysselsatte i næringen nå enn det var i 2009. Finansnæringen er dermed, sammen med industrien samt post og distribusjon, de næringene med svakest sysselsettingsutvikling de senere årene.

Er nedgangen i ferd med å snu?

I 1. kvartal 2019 jobbet 47.800 personer i finansnæringen, 700 flere enn for ett år siden. Tilgang av nye jobber viser også vekst i antall hoder som jobber i næringen.

Utviklingen det siste året kan dermed tyde på at trenden med fallende sysselsetting har snudd – i alle fall for en periode.

Tall på sysselsetting i finansnæringen er bare ett av flere områder som omtales i vårt nøkkeltallsark.