Forbrukslånmarkedet krymper i 2019

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forbrukslånmarkedet krymper i 2019

I løpet av 2018 og 2019 vil flere av de aller viktigste tiltakene for å redusere veksten i forbrukslånmarkedet og bedre utlånspraksis bli innført. Det ventes nå at nordmenns forbruksgjeld blir redusert gjennom 2019.

Strengere regler for markedsføring ble innført i 2018, forskriften om utlånspraksis ble implementert første halvår i år, og fra 1. juli vil gjeldsinformasjonstjenestene være operative.

Nullvekst i første kvartal – nedgang i 2019

Allerede før innføringen av gjeldsregisteret er det signaler om at markedet for forbrukslån blir redusert i løpet av 2019. Fra toppåret 2016, har veksten i forbrukslån gått ned. I Finansielt Utsyn i juni, viste Finanstilsynets tall at årsveksten fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019 var nede i 7,4 prosent. Den reelle veksten i første kvartal var 0 prosent. Det stemmer også med tall i en analyse utarbeidet av Sparebank 1 Markets.

– Vi har vært i kontakt med flere av de store forbrukslånbankene. Deres tilbakemeldinger indikerer at vi i 2019 vil ha en negativ vekst i forbrukslånmarkedet, og at nordmenns forbruksgjeld vil bli redusert gjennom året. De aller fleste rapporterer om forventet nedgang i veksten, mens noen svært få forventer en nullvekst gjennom året, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Dette bekreftes også av en gjennomgang av et utvalg kvartalstall Finansavisen har gjennomført. Det indikerer at tiltakene som er blitt innført, og som er under implementering, vil gi den ønskede effekten.

Det har blitt implementert en rekke innstrammende tiltak. Det er nå avgjørende å sørge for at tiltakene etterleves på en god måte i markedet.

Alvorlige brudd må få konsekvenser

Det er avgjørende for etterlevelse at både Finanstilsyn og Forbrukertilsyn nå benytter sine muligheter til å sanksjonere mot tilbydere som gjentatte ganger har praksis som bryter regler. Det er avgjørende for både konkurransesituasjonen mellom bankene, og for respekten for reglene, at alvorlige brudd får konsekvenser. Hvis ikke oppstår en situasjon hvor de ansvarlige bankene følger reglene, mens den delen av markedet som ikke ønsker å innrette seg får en gevinst ved å ta markedsandeler.

Det er derfor nå viktig å la de tiltakene som er gjennomført få lov å virke, følge markedet nøye, og sanksjonere tydelig mot de som bryter reglene.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no

Norske banker er bedre rustet

FINANSIELT UTSYN: Bankenes kjernekapital som andel av forvaltningskapitalen har økt de siste ti årene, og bankene oppfyller nye likviditetskrav, skriver Finanstilsynet i Finansielt utsyn juni 2019.