Folkefinansiering satt på dagsordenen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Folkefinansiering satt på dagsordenen

Bruken av folkefinansiering øker i Norge, og bidrar til finansiering av prosjekter som ellers ikke får ordinær bankfinansiering. Samtidig er det behov for regulering og regelverk. Under Finans Norges frokostmøte onsdag 12. juni rettet statssekretær Geir Olsen klar kritikk mot Finanstilsynets for å regulere folkefinansiering for strengt.

Tom Staavi fra Finans Norge ledet frokostmøtet om folkefinansiering hvor Axel Mjøs, Geir Atle Bore og Geir Olsen møttes til samtale. Foto.
Tom Staavi fra Finans Norge ledet frokostmøtet om folkefinansiering hvor Axel Mjøs (i panelet fra venstre), Geir Atle Bore og Geir Olsen møttes til samtale om tema onsdag 12. juni.

Onsdag 12. juni inviterte Finans Norge i samarbeid med Norsk Crowdfunding Forening og Finance Innovation til frokostseminar hvor folkefinansiering sto i fokus. 45 deltakere møtte opp for å lære mer om denne nye finansieringsformen.

Deltagerne fikk høre innlegg fra Geir Atle Bore, Norsk Crowdfunding Forening (NCF), Aksel Mjøs, leder av kapitaltilgangsutvalget, Joar Johnsen, analysesjef Finans Norge, statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet, samt en kort samtale mellom Atle Sivertsen, NCE Finance Innovation og representanter fra DNB og SR-Bank. 

Et behov for folkefinansiering

I korte trekk kan folkefinansiering ses på som en måte å koble sammen folk med penger sammen med folk med ideer til et prosjekt som trenger kapital.

Folkefinansiering er godt utbredt i land som Storbritannia, USA og Kina. I Norge har derimot tatt lengre tid for denne finansieringsformen å slå rot. Tall fra NCF viser at betalingene inn i ulike former for folkefinansiering i Norge, særlig i form av donasjon, egenkapital og lån, har økt kraftig de to siste årene. 

Folkefinansiering muliggjør nye finansieringsformer og kan bidra til å skape et større mangfold av finansieringsmuligheter for mindre selskap og nyetablerte virksomheter påpekte Aksel Mjøs. Kapitaltilgangsutvalget, som han ledet, påpekte at det er behov for å legge til rette for denne finansieringsformen. En slik finansieringsform gjøre det lettere i etableringen av gründer-virksomhet, da unge selskaper som ikke nødvendigvis passer inn i bakenes kriterier kan få tilgang på kapital på andre måter.

Statssekretær kritisk til Finanstilsynets forslag

Finansnæringen, næringslivet og det politiske miljøet stiller seg positiv til denne finansieringsformen og ønsker produktet velkommen.

Finanstilsynet har imidlertid vært svært tilbakeholdne med å tilrettelegge for folkefinansiering, og har nylig i et høringsnotat fremmet forslag som vil begrense mulighetene for folkefinansiering kraftig.

Dette stilte statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet seg svært kritisk til under frokostmøtet. Han fastslo at det er et samlet politisk ønske om å tilrettelegge for folkefinansiering og ga klart uttrykk for at han ikke støttet deler av forslaget fra Finanstilsynet. 

Det var et entydig ønske fra alle aktørene å få på plass god regulering av folkefinansiering, slik at man sikrer både de som investerer i låneprodukter via disse plattformene, og at også låntagerne har gode og trygge rammer rundt produktet.

Slik det ble framhevet av Geir Atle Bore i NCF er folkefinansiering noe alle vil ha, men at det trengs stabilitet. Dette ble støttet av samtlige paneldeltakere som alle understreket viktigheten av å etablere et tydelig regelverk.