DSOP: Samtykkebasert lånesøknad vant sølv i EU-konkurranse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

DSOP: Samtykkebasert lånesøknad vant sølv i EU-konkurranse

EU arrangerte for andre gang en internasjonal konferanse om deling, gjenbruk og «once only» innenfor IT hvor DSOP-prosjektet Samtykkebasert lånesøknad var nominert i kategorien «Most innovative Shared IT services».

Bilde fra prisustdelingen på tirsdag 11. juni. Frank Åseli fra Altinn mottar prisen på vegne av DSOP-samarbeidet.
Fra prisutdelingen på tirsdag 11. juni: Frank Åseli fra Altinn mottar prisen på vegne av DSOP-samarbeidet. Foto: Nils Inge Brurberg, Bits

Digitalt Samarbeid Offentlig Privat (DSOP) er et samarbeid mellom NAV, Politiet, Skatteetaten, Brønnsøysundregistrene, Finans Norge og Bits.

Prisutdelingen skjedde i Bucuresti tirsdag 11 juni. I tillegg til heder og ære, plaketter og diplom til alle de som har gjort løsningen mulig, består prisen av 10 000 euro.    

Tildelingen viser hvor riktig finansnæringens satsing på DSOP-prosjekter er. Disse prosjektene går nettopp ut på deling av data i en god norsk dugnadsånd til det beste for kunder, borgere, banker, forsikringsselskaper og offentlig sektor.

Astrup: DSOP er et eksempel til etterfølgelse

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor understreker behovet for et godt tillitsbasert samarbeid mellom offentlige og private virksomheter til beste for borgerne og samfunnet. Samarbeidet mellom NAV, Politiet, Skatteetaten, Brønnsøysundreg...

Nikolai Astrup. Foto.
Foto: Fotograf Sturlason/UD