Digitalisering og endrede kundepreferanser endrer kompetansebehovene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Digitalisering og endrede kundepreferanser endrer kompetansebehovene

KOMPETANSESJEKKEN 2019: Finans Norge gjennomfører årlig en undersøkelse om næringens kompetansebehov. Årets undersøkelse bekrefter i tidligere funn om at næringen har et økende behov for kompetanse på teknologi - i sterk konkurranse med resten av arbeidslivet. Å lykkes med kompetanseomstillingen blir en sentral utfordring for næringen fremover.

For å bidra inn i finansnæringens omstilling og kompetanseskift trenger Finans Norge fakta om næringens kompetansebehov og hvordan bedriftene jobber med kompetanseutvikling og rekruttering. Det er tredje året Finans Norge gjennomfører undersøkelsen Kompetansesjekken. Resultatene brukes blant annet i dialog med studiesteder og myndigheter om kompetansepolitikken fremover. I år samarbeider vi med andre arbeidsgiverorganisasjoner for finansnæringen i Norden for å lage en felles rapport over kompetansebehovene i næringen.

Hovedfunn:

  • Digitalisering og endrede kundepreferanser stiller høyere krav til kompetanse.
  • Mer behov for kompetanse på teknologi, analyse og forretningsutvikling
  • Mindre behov for kompetanse på administrasjon, finans/økonomi og kundebehandling.
  • Kompetanse innenfor digitalisering hentes utenifra, mens andre kompetansebehov dekkes i større grad med intern utvikling
  • Kompetansebehovene gjenspeiles i rekrutteringsutfordringer. IT-utviklere er vanskelig å få tak i eller beholde.
  • Mangel på kompetanse på klimarisiko og anti-hvitvasking
  • Omstillingsevne, digital forståelse, kundeforståelse, samarbeidsevner og formidlingsevner er viktigste personlige egenskaper og ferdigheter.
  • Undersøkelsen bekrefter tidligere funn fra undersøkelsene i 2016 og 2018.

Resultater fra tidligere undersøkelser