06

Gå til hovedinnhold

06

Norges Bank hever styringsrenten til 1,25 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent. Etter Norges Banks vurdering er det mest sannsynlig at renten vil bli satt videre opp i løpet av året. Finansdepartementet har samtidig besluttet å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.

Viktige EU-forslag innen bærekraftig finans

Nye rapporter og anbefalinger fra EU-kommisjonen og en teknisk ekspertgruppe  er nylig lagt fram, og de danner et viktig grunnlag for arbeidet med bærekraftig finans. 

Undersøkelse om cyber- og informasjonssikkerhet

For femte år på rad undersøker PWC nivået på cyber- og informasjonssikkerhet i norsk næringsliv. Finans Norge oppfordrer folk i medlemsbedriftene som jobber med denne typen spørsmål til å delta i undersøkelsen.

Folkefinansiering satt på dagsordenen

Bruken av folkefinansiering øker i Norge, og bidrar til finansiering av prosjekter som ellers ikke får ordinær bankfinansiering. Samtidig er det behov for regulering og regelverk. Under Finans Norges frokostmøte onsdag 12. juni rettet statssekretær Geir Ols...

Tom Staavi fra Finans Norge ledet frokostmøtet om folkefinansiering hvor Axel Mjøs, Geir Atle Bore og Geir Olsen møttes til samtale. Foto.
Tom Staavi fra Finans Norge ledet frokostmøtet om folkefinansiering hvor Axel Mjøs (i panelet fra venstre), Geir Atle Bore og Geir Olsen møttes til samtale om tema onsdag 12. juni.

FinAut først i verden med robotautorisering

– Dette er nybrottsarbeid og det er ingen andre i verden som har autorisert rådgivningsroboter så vidt vi kjenner til, sier Siv Seglem, adm.direktør i Finansnæringens Autoriseringsordninger til Finansfokus. Hun snakker om selvlærende rådgivningsroboter, etikk og hvordan robotene skal autoriseres i den nylig publiserte artikkelen.

Finans Norge i Oslo Pride

Finans Norge er opptatt av et mangfoldig arbeidsliv og at arbeidslivet er for alle, uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, seksuell orientering eller funksjonsevne. Derfor vil Finans Norge, som arbeidsgiverorganisasjon, stille under parolen "Arbeidsliv fo...

Bilde av pride-flagget med parolen Arbeidsliv for alle!

PSD 2-direktivet tatt inn i EØS-avtalen

PSD 2 er EUs direktiv som regulerer betalingstjenester i det indre marked. Tilsvarende norske regler trådte i kraft 1. april i år, men først nå er direktivet også tatt inn i EØS-avtalen.

Bilde av tre EU-flagg og teksten "EØS-avtalen 25 år"

Forsikringssvindel – et samfunnsproblem

Forsikringssvindel rammer langt flere enn næringen selv. Det er et samfunnsproblem. Det avdekkes flest svik innen skadeforsikring, og av disse er det flest som er relatert til kjøretøyer. Dette skriver Harald Bjerke, fagsjef i Finans Norge Forsikringsdrift i siste utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift.

Redusert overskudd i skadeforsikring

Økt skadeprosent og kostnadsprosent bidro til klart redusert overskudd for norske skadeforsikringsselskaper i 2018 sammenlignet med 2017. De siste tre årene har premievolumet vært relativt stabilt, men fra 2017 til 2018 økte bruttopremien med 3 prosent. Les mer om sentral skadestatistikk for 2018 i en artikkel signert Kari Mørk, sjefaktuar skadeforsikring i Finans Norge i...

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i 2018

Det ble i 2018 innbetalt i overkant av 100 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. Det er en økning på 7,5 prosent sammenlignet med 2017. Les mer om livstatistikk og trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge i 2018 i en artikkel signert Randi Mørk, fagsjef i Finans Norge i siste utgave av Nordisk Forsikringstids...

DSOP: Samtykkebasert lånesøknad vant sølv i EU-konkurranse

EU arrangerte for andre gang en internasjonal konferanse om deling, gjenbruk og «once only» innenfor IT hvor DSOP-prosjektet Samtykkebasert lånesøknad var nominert i kategorien «Most innovative Shared IT services».

Bilde fra prisustdelingen på tirsdag 11. juni. Frank Åseli fra Altinn mottar prisen på vegne av DSOP-samarbeidet.
Fra prisutdelingen på tirsdag 11. juni: Frank Åseli fra Altinn mottar prisen på vegne av DSOP-samarbeidet. Foto: Nils Inge Brurberg, Bits

Forbrukslånmarkedet krymper i 2019

I løpet av 2018 og 2019 vil flere av de aller viktigste tiltakene for å redusere veksten i forbrukslånmarkedet og bedre utlånspraksis bli innført. Det ventes nå at nordmenns forbruksgjeld blir redusert gjennom 2019.

Astrup: DSOP er et eksempel til etterfølgelse

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor understreker behovet for et godt tillitsbasert samarbeid mellom offentlige og private virksomheter til beste for borgerne og samfunnet. Samarbeidet mellom NAV, Politiet, Skatteetaten, Brønnsøysundreg...

Nikolai Astrup. Foto.
Foto: Fotograf Sturlason/UD

Gjeldsregistrene snart i full drift

Fra 1. juli vil to gjeldsinformasjonsforetak være i full drift i Norge. Informasjonen fra disse kan få betydning for behandlingen av den enkeltes lånesøknad. Gjeldsinformasjonsforetakene gir oversikt over usikret gjeld, dvs. forbrukslån og kredittkortgjeld.

Faksimile fra Dagens Næringsliv.
Gjeldsregistrene kan bremse nye lånesøknader. (Faksimile fra Dagens Næringsliv)

Program for Næringslivets klimakonferanse

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer til Næringslivets klimakonferanse mandag 24. juni på DOGA i Oslo. Finans Norge håper at så mange som mulig av våre medlemmer har lyst til å delta.

Mer kontaktløs betaling i mai enn i hele 2018

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i mai ble utført 170,2 millioner kortkjøp, en vekst på 2,2 prosent i forhold til mai 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 56,3 milliarder kroner, en økning på 0,5 prosent sammenlignet med samme måned i...

Illustrasjonsfoto av kontaktløs betaling i butikk

Norges Bank blir administrator for Nowa

Norges Bank og Finans Norge har blitt enige om at Norges Bank overtar som administrator for Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) fra 1. januar 2020.

Rekordhøye reiseerstatninger

Reiseerstatningene har på nytt nådd nye høyder. Det viser tall fra forsikringsselskapene og Finans Norge for de tre første månedene i år. Erstatningene er på nesten 660 millioner kroner etter første kvartal og øker med 16 prosent sammenlignet med samme...

Mann med krykker i strandkanten.
Rundt halvparten av reiseerstatningene gjelder folk som blir syke. Foto: Adobe Stock Photo

Digitalisering og endrede kundepreferanser endrer kompetansebehovene

KOMPETANSESJEKKEN 2019: Finans Norge gjennomfører årlig en undersøkelse om næringens kompetansebehov. Årets undersøkelse bekrefter i tidligere funn om at næringen har et økende behov for kompetanse på teknologi - i sterk konkurranse med resten av...

Nytt samhandlingsprosjekt gir enklere overgang ved arbeidsavklaring og uførhet

Et nytt samhandlingsprosjekt mellom det offentlige og forsikringsselskapene vil forenkle overgangen for folk som må over til arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. I disse dager vil en ny digital løsning være i drift som vil sikre rask og sikker overføring ...

Odd Arild Grefstad (t.v.) og Vivi Gevelt fra Storebrand orienterer NAV-direktør Sigrun Vågeng, Finans Norge-sjef Idar Kreutzer og digitaliseringsminister Nikolai Astrup om hvordan forsikringsselskapet har digitalisert oppgjørsprosessen for folk som søker uførepensjon.

Klimarisiko og finansiell stabilitet

FINANSIELT UTSYN: Klimarisiko er ikke en trussel mot finansiell stabilitet hvis finansnæringen håndterer klimarisikoen på en god måte i sine egne porteføljer.

Solide og lønnsomme pensjonsforetak

FINANSIELT UTSYN: – Finans Norge er svært fornøyd med at Finanstilsynet i sin publikasjon «Finansielt utsyn» nok en gang bekrefter at norske pensjonsinnretninger er solide og oppnår god avkastning, til tross for et lavt rentenivå og en stadig økende levealder i befolkningen», sier direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.